Vakoss SP-B1824PK

Vakoss SP-B1824PK Bedienungsanleitung

(1)
 • 1. Mode button
  2. Previous song / volume down key
  3. Next song / volume up key
  4. Play / Pause / handsfree key
  5. Indicatos / M I C
  Small, portable, shell features rubber paint technique.
  Four button operation, easy to operate.
  Wireless Bluetooth connection.
  Handsfree calling.
  Wired audio connection.
  Micro USB standard interface for charging.
  Supports TF card MP3 music playback.
  Supports FM radio functions.
  Built-in removable lithium-powered battery
  Speaker Impedance: 4Ω
  Rated power: 2W
  Input voltage: 5V
  Frequency range: 180HZ-20KHZ
  6. Lanyard
  7. Battery cover
  8. T F card slot
  9. 3.5 stereo audio input jack
  10. On/off switch
  11. MICRO USB Charging
  1. Main Components
  2. Product Features
  English English
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3. Usage Instructions
  -
  -
  -
  -
  -
  . 1 . . 2 .
  1 2 3 4 5 6 7 8 109 11
  On/off switch and function keys description:
  On/off switch: pull the switch to the "ON" position to activate the device, "OFF" to shut down.
  Mode switch: Press to switch between Bluetooth / Radio / TF card / AUX.
  Play / Pause: A short press controls playback/pause in Bluetooth / Radio / TF card / AUX
  modes. In radio mode, a short press will automatically search for radio stations.
  Previous song / volume down key: a short press moves to the previous song or radio
  station, press and hold to reduce the volume. There is a tone when the minimum volume is
  reached.
  Next song / volume up key: a short press moves to the next song or radio station, press
  and hold to increase the volume. There is a tone when the maximum volume is reached.
  4. Technical parameters
  -
  -
  -
  Bluetooth functions:
  Pairing: The product enters Bluetooth mode automatically after activation, the blue light
  flashes, it beeps, and after searching the pairing name of this product "SP-B1824", it can be
  paired, no password is required.
  Re-connect: When the product is switched on it will automatically re-connect with the last
  paired device.
  Bluetooth point-to-point connection can only operate one connected device.
  -
  -
  Call functions:
  Incoming calls: When a phone call arrives, the Bluetooth speaker and the phone will ring at
  the same time. You can press the speakerphone key to answer the call.
  Call reject: When a phone call arrives, press and hold the handsfree button for about three
  seconds to reject the call.
  -
  Playing Music:
  In Bluetooth / TF card mode, press the pause/play button to pause/play music. Short press
  the previous/next song button to control your phone/TF card previous/next song function.
  Press and hold the "volume up/volume down" key to adjust the volume.
  -
  Radio functions:
  Switch to FM mode, tap the "hands-free key" to search, then tap the "previous/next song" key
  to select a radio station. Press and hold to adjust the volume.
  -
  LINE IN:
  Insert the audio cable and the device automatically switches to the audio input mode. Press
  and hold the "volume up/down" keys to adjust the volume, press and hold the "pause/play"
  button to pause the speaker playback.
  In the audio input mode, you can not use the above three keys to control your phone or
  other device's play / pause, previous song and next song.
  -
  Charging functions:
  Charging Standard: When charging, the red indicator light is illuminated. This product
  accepts DC-5V / 500mAh, please use a compatible standard charger to avoid damage to the
  device or battery.
  -
  -
  -
  -
  S / N: ≥80dB
  Distortion: <0.5%
  Bluetooth transmission distance: about 10m
  Lithium Battery: Built-in DC5V 500mAh
  -
  -
  -
  -
  Note:
  Declaration:
  The possibility of omissions or mistakes in the writing and technical aspects of this manual
  can not be completely ruled out; such errors or omissions will be corrected in a subsequent
  edition. The Company has the right and obligation to change any content of this manual at
  any time without notice.
  1. Przycisk trybu
  2. Poprzedni utwór / ciszej
  3. Następny utwór / głośniej
  4. Start / Pauza / zestaw słuchawkowy
  5. Wskaźnik / M I C
  Mały, przenośny, powłoka z farby gumowej.
  Obsługa 4 przyciskami, łatwy w obsłudze.
  Bezprzewodowe połączenie Bluetooth.
  Zestaw słuchawkowy.
  Przewodowe połączenie audio.
  Standardowe wejście ładowarki micro USB.
  Obsługuje odtwarzanie muzyki w formacie MP3 z kart TF.
  Obsługuje funkcje radia FM.
  Wbudowana wymienna bateria litowa
  Impedancja głośnika: 4 Ω
  Moc znamionowa: 2 W
  Napięcie wejściowe: 5 V
  Zakres częstotliwości: 180 Hz - 20 kHz
  6. Zaczep smyczy
  7. Klapka baterii
  8. Gniazdo kart T F
  9. Wejście stereo 3,5 mm
  10. Przełącznik
  11. Wejście ładowarki micro USB
  1. Główne komponenty
  2. Cechy produktu
  Polski Polski
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3. Instrukcja użytkowania
  -
  -
  -
  -
  -
  . 1 . . 2 .
  1 2 3 4 5 6 7 8 109 11
  Opis przełącznika i przycisków funkcyjnych:
  Przełącznik: Przełącz dźwignię do pozycji ON, aby włączyć urządzenie, OFF, aby wyłączyć.
  Przełącznik trybu Naciśnij, aby przełączać między Bluetooth / Radio / Karta TF / AUX.
  Start / Pauza: Krótkie naciśnięcie powoduje odtwarzanie/pauzę w trybach Bluetooth /
  Radio / Karta TF / AUX. W trybie radia krótkie naciśnięcie automatycznie uruchomi
  wyszukiwanie stacji radiowych.
  Przycisk Poprzedni utwór / ciszej: krótkie naciśnięcie przenosi do poprzedniego utworu
  lub stacji radiowej, przyciśnij i przytrzymaj, aby obniżyć głośność. Sygnał dźwiękowy oznacza
  minimalną głośność.
  Przycisk Kolejny utwór / głośniej: krótkie naciśnięcie przenosi do kolejnego utworu lub
  stacji radiowej, przyciśnij i przytrzymaj, aby zwiększyć głośność. Sygnał dźwiękowy oznacza
  maksymalną głośność.
  4. Parametry techniczne
  -
  -
  -
  Funkcje Bluetooth:
  Parowanie: Urządzenie wchodzi w tryb Bluetooth automatycznie po aktywacji, niebieskie
  światło miga, słychać sygnał i po wyszukaniu nazwy urządzenia „SP-B1824”, możne je
  sparować, hasło nie jest wymagane.
  Ponowne łączenie: Włączone urządzenie automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym
  urządzeniem.
  Połączenie Bluetooth typu punkt-punkt może obsługiwać wyłącznie jedno podłączone
  urządzenie.
  -
  -
  Funkcje dzwonienia:
  Połączenia przychodzące: Gdy pojawi się połączenie przychodzące, głośnik Bluetooth oraz
  telefon zadzwonią jednocześnie. W celu odebrania połączenia można przycisnąć przycisk
  zestawu słuchawkowego.
  Odrzucenie połączenia: Gdy pojawi się połączenie przychodzące, naciśnij i przytrzymaj
  przycisk zestawu słuchawkowego przez ok. 3 sekundy, aby odrzucić połączenie.
  -
  Odtwarzanie muzyki:
  W trybie Bluetooth / Karta TF naciśnij przycisk pauza/start, aby zatrzymać/rozpocząć
  odtwarzanie muzyki. Krótkie naciśnięcie przycisku poprzedni/następny utwór służy do
  sterowania funkcjami poprzedni/kolejny utwór w telefonie/karcie TF. Naciśnij i przytrzymaj
  klawisz “głośniej/ciszej” w celu ustawienia głośności.
  -
  Funkcje radia:
  Przełącz w tryb FM, dotknij klawisz “zestawu słuchawkowego”, aby rozpocząć wyszukiwanie,
  a następnie dotknij klawisz “poprzedni/następny utwór”, aby wybrać stację radiową. Przyciśnij
  i przytrzymaj, aby ustawić głośność.
  -
  WEJŚCIE:
  Włóż kabel audio i urządzenie automatycznie przełączy się do trybu wejścia audio. Przyciśnij
  i przytrzymaj klawisze “głośniej/ciszej”, aby ustawić głośność, przyciśnij i przytrzymaj przycisk
  “pauza/start”, aby wstrzymać odtwarzanie.
  W trybie wejścia audio nie można korzystać z trzech powyższych przycisków w celu
  sterowania funkcjami odtwarzania i pauzy oraz przełączania utworów w telefonie
  bądź innym urządzeniu.
  -
  Funkcje ładowania:
  Standard ładowania: Podczas ładowania świeci się czerwona lampka. Produkt ten
  przystosowany jest do obsługi napięcia 5V / 500 mAh. Należy używać odpowiedniej
  standardowej ładowarki, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia lub baterii.
  -
  -
  -
  -
  S / N: ≥ 80 dB
  Zniekształcenie: < 0,5%
  Zasięg transmisji Bluetooth: ok. 10 m
  Bateria litowa: Wbudowana 5 V 500 mAh
  -
  -
  -
  -
  Uwaga:
  Deklaracja:
  Nie można całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia braków lub błędów w tekście i
  specyfikacji technicznej w niniejszej instrukcji. Wszelkie błędy lub braki zostaną poprawione
  w kolejnym wydaniu. Producent ma prawo i obowiązek wprowadzania zmian w treści tej
  instrukcji w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
  SP-B1824
  Bluetooth Speaker
  Instruction Manual
  SP-B1824
  Przenośny głośnik Bluetooth
  Instrukcja obsługi
Vakoss SP-B1824PK

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Vakoss SP-B1824PK oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Vakoss SP-B1824PK-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Vakoss SP-B1824PK an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie KFZ-Halterungen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.7 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Polnisch. Haben Sie eine Frage zum Vakoss SP-B1824PK oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Vakoss SP-B1824PK-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Vakoss
Model SP-B1824PK
Produkte KFZ-Halterung
Sprache Englisch, Polnisch
Dateityp PDF
Lautsprecher
Audio Kanäle -
Anzahl der Lautsprecher 1
Anzahl des Antriebs -
Lautsprechertyp -
Leistungen
Verstärker -
Empfohlene Nutzung Universal
Integrierter Kartenleser
Kompatible Speicherkarten MicroSD (TransFlash)
FM-Radio
Freisprechmodus
Eingebautes Mikrofon
Leistung
Energiequelle Akku
Akku-/Batterietyp Eingebaut
Batteriespannung 5
Batterietechnologie Lithium
Batteriekapazität 500
USB-Ladekabel
Sonstige Funktionen
Batteriestrom 0.4
Audio
RMS-Leistung 2
Frequenzbereich 180 - 20000
Impedanz 4Ohm
THD, totalklirren 0.5
Empfindlichkeit 80
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos
Bluetooth-Version 2.1+EDR
AUX-Eingang
RF Reichweite 10
USB-Stecker Mikro-USB
Bluetooth
3,5-mm-Anschluss
WLAN
- Bluetooth/3.5 mm
Design
Design Rechteck
Produktfarbe Pink
Lautstärkeregler Digital
Ein-/Ausschalter
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel AUX, USB

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2020 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr