Vitek VT-1330 Bedienungsanleitung

Vitek VT-1330
6.9 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungVitek VT-1330


1. Duză - concentrator
2. Indicator de lucru a dispozitivului
3. Plasa colectorului de aer
4. Buton pentru «aer rece»
5. Comutator al regimului de încălzire
6. Comutator al vitezei de livrare aerului
7. Ansă pentru agăţare
8. Accesoriu-difuzor

 Nu utilizaţi acest dispozitiv în apropierea
rezervoarelor cu apă (cadă, piscină, etc.).
- În cazul utilizării uscătorului de păr în camera
de baie, deconectaţi dispozitivul de la reţeaua
electrică după exploatare, extrăgând şa cablului
electric din priză, pentru aarea lui în apropierea
apei prezintă pericol, chiar şi atunci când aparatul
este deconectat de la întrerupător;
- Pentru protecţie suplimentară este raţională
instalarea dispozitivului de deconectare de
protecţie cu curent nominal de acţiune nu mai mare
de 30 mA, în lanţul de alimentare cu curent electric
a camerei de baie; pentru instalare adresaţi-vă
unui specialist.


       


• Înainte de conectare asiguraţi-vă tensiunea în
reţeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a
dispozitivului.
• Utilizaţi uscătorul doar conform destinaţiei sale şi
utilizaţi doar duzele incluse în setul de livrare.
• Niciodată nu lăsaţi uscătorul conectat fără
supraveghere.
• Nu conectaţi uscătorul în locuri unde sunt
împroşcaţi aerosoli sau unde se utilizează lichide
uşor inamabile.
• Întotdeauna deconectaţi uscătorul de la reţea după
utilizare şi înainte de curăţare.
• Extrăgând cablul electric din priză, nu trageţi de
cablu, ci apucaţi şa.
• Nu atingeţi şa cablului electric cu mâinile umede.
• Nu lăsaţi şi nu păstraţi aparatul în locuri de unde
ar putea cădea în lavoar sau în cada cu apă, nu
scufundaţi dispozitivul în apă sau alte lichide.
• Nu utilizaţi dispozitivul în timp ce faceţi baie.
• При использовании устройства в ванной
комнате следует отключать его от сети после
эксплуатации, а именно вынимать вилку
сетевого шнура из розетки, так как близость
воды представляет опасность, даже когда
устройство выключено выключателем.
• Dacă dispozitivul a căzut în apă, extrageţi imediat
şa din priză şi doar apoi puteţi scoateţi
uscătorul din apă.
• Fiţi deosebit de precaut atunci când dispozitivul
este utilizat de către copii sau persoane cu
dizabilităţi.
• Utilizarea dispozitivul de câtre copii este permisă
numai sub supraveghere unui adult.
• Prezentul dispozitiv nu este prevăzut pentru a
utilizat de către copii şi persoane cu dizabilităţi.
Aceştia pot utiliza dispozitivul doar în cazul în care
persoana responsabilă pentru siguranţa acestora
le-a explicat instrucţiunile corespunzătoare de
utilizare a dispozitivului şi pericolele legate de
utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
• Pungi de polietilenă, folosite în calitate de ambalaj,
pot periculoase. Pentru a preveni sufocarea
păastraţi ambaljul departe de copii şi nou-noscuţi.
Pungă nu este o jucărie.
• Nu utilizaţi uscătorul dacă aaţi în stare
confuză.
• Luaţi dispozitivul funcţionat numai în zone
mânerului.
• Nu utilizaţi dispozitivul pentru coafarea părului
umed sau perucilor sintetice. Nu orientaţi aerul
erbinte în ochi sau spre alte părţi sensibile ale
corpului.
• Evitaţi contactul suprafeţelor erbinţi ale
dispozitivului cu faţa, gâtul şi alte părţi ale
corpului.
• Duză-concentrator se încălzeşte în timpul
funcţionării. Înainte de a scoate, lăsaţi-l se
răcească.
• Nu introduceţi obiecte străine în oricare dintre
oriciile de pe carcasa dipozitivului.
• Este interzisă acoperirea oriciilor externe ale
uscătorului, nu-l plasaţi pe suprafeţe moi (pat sau
canapea), unde oriciile pentru aer se pot astupa.
În oriciile pentru aer nu trebuie e puf, praf,
păr, etc.
• Evitaţi pătrunderea părului în plasa colectorului de
aer în timpul operării cu uscătorul.
• Atunci când utilizaţi dispozitivul, se recomandă
desfăşurarea cablului în toată lungimea sa.
• Cablul electric nu trebuie:
- să se atingă de obiecte erbinţi,
- să treacă peste margini ascuţite,
- să e utilizat în calitate de mâner pentru deplasarea
dispozitivului.
• Vericaţi periodic starea izolarei cablului de
alimentare.
• Este interzisă utilizarea uscătorului în cazul
deteriorării cablului electric sau a şei, dacă
funcţionează necorespunzător (cu întreruperi) sau
după căderea lui. Pentru reparaţie adresaţi-vă la
un centru specializat de service.
• Înainte de a stoca aparatul, lăsaţi-l să se răcească
şi niciodată nu înfăşuraţi cablul în jurul său.
DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU
UTILIZARE ÎN CONDIŢII CASNICE.

Înainte de conectare, asiguraţi-vă tensiunea în
reţeaua electrică corespunde tensiunii de lucru a
uscătorului de păr.
- Desfăşuraţi totalmente cablul electric.
- Introduceţi şa cablului electric în priză.
- Setaţi viteza necesară de livrare a aerului cu
ajutorul comutatorului (6).
Remarcă: La conectare vitezei joase sau înaltă de
livrare a aerului va ilumina indicatorul de lucru a
dispozitivului (2).
«0» – uscător de păr deconectat
- viteză joasă
- viteză înaltă.
- Cu ajutorul comutatorului (5) setaţi temperatura
necesară a jetului de aer.
încălzire uşoară,
încălzire medie,
- încălzire maximă.

Pentru a atinge rezultate optime (înainte de uscare şi
coafare) spălaţi părul cu şampon, ştergeţi-l cu prosopul
pentru înlăturarea surplusului de apă şi pieptănaţi-l.

Setaţi întrerupătorul (5) în poziţia de încălzire maximă
(poziţia
), selectaţi viteza necesară de livrare a aerului
cu ajutorul comutatorului (6) şi uscaţi parul. Cu mâna
sau cu pieptenele scuturaţi din păr surplusul de apă şi
mişcaţi uscătorul permanent deasupra părului.

Setaţi comutatorul (5) în poziţia de temperatură
maximă (poziţia
), alegeţi viteza necesară de
livrare a aerului prin intermediul comutatorului (6) va
ilumina indicatorul de lucru (2) şi uscaţi părul parţial.
Atunci când părul va aproape uscat, montaţi duza-
concentrator (1), micşoraţi temperatura aerului cu
ajutorul comutatorului (5) şi viteza de livrare a aerului
cu ajutorul comutatorului (6).
Separaţi părul în şuviţe şi în straturi, începeţi cu
îndreptarea straturilor inferioare. Utilizând o perie
rotundă sau plată, pieptănaţi părul de sus în jos şi
concomitent orientaţi spre el aerul erbinte care iese
din duza-concentrator. Astfel, lent, îndreptaţi ecare
şuviţă de păr în parte, de la rădăcină până la vârf.
Când veţi nisa să îndreptaţi stratul inferior de păr,
treceţi la cel mediu şi încheiaţi procesul cu îndreptarea
şuviţelor din stratul superior de păr.

Setaţi comutatorul (5) în poziţia de încălzire joasă
(poziţia
), alegeţi viteză joasă de livrare a aerului,
stabilind comutatorul (6) în poziţia
, va ilumina
indicatoul de lucru (2), apucaţi strâns între degete
şuviţe de păr, rotiţi-le în direcţia de ondulare naturală
şi uscaţi-le, orientând jetul de aer între degete. Atunci
când aţi obţinut efectul dorit, apăsaţi pe butonul de
livrare a aerului rece (4) şi xaţi ecare şuviţă.

Setaţi comutatoarele (5,6) în poziţia de încălzire
uşoară/viteză şi montaţi pe uscător duza-concentrator
(1) pentru orientarea uxului de aer.
Separaţi părul în şuviţe şi creaţi stilul necesar cu
ajutorului unei perii rotunde pentru coafare. În timpul
coafării orientaţi jetul de aer nemijlocit asupra părului,
în direcţia necesară.
În caz de necesitate, orientaţi jetul de aer asupra
ecărei şuviţe în decurs de 2-5 secunde pentru xare.
Timpul necesar pentru coafarea şuviţelor se alege în
mod individual şi depinde de tipul părului.

În modelul dat este prevăzută funcţia de livrare a
«aerului rece», folosita pentru xarea coafurii Dvs.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de livrare a «aerului
rece» (4) aceasta va conferi coafurii fermitate,
păstrând forma creată.

Uscătorul de păr este prevăzut cu funcţie de protecţie
împotriva supraîncălzirii, care va deconecta aparatul
în cazul depăşirii nivelului de temperatură a aerului
livrat. Dacă uscătorul de păr se deconectează în
timpul utilizării, deconectaţi uscătorul prin intermediul
comutatorului (6), plasându-l în poziţia „0”, extrageţi
şa cabului electric din priză, vericaţi dacă oriciile
de intrare şi de ieşire a aerului nu sunt blocate, lăsaţi
uscătorul de păr se răcească timp de 5-10 minute,
iar apoi conectaţi-l din nou. Nu blocaţi oriciile pentru
aer în timpul utilizării uscătorului de păr şi evitaţi
nimerirea părului în plasa colectorului de aer.

Uscătorul este destinat doar pentru utilizare în condiţii
casnice.
- Setaţi întrerupătorul (6) în poziţia „0” şi deconectaţi
uscătorul de la reţeaua electrică.
- Carcasa uscătorului poate ştearsă cu o bucată
de ţesătură umedă, după care el trebuie şters până
la uscare.
- Este interzisă scufundarea aparatului în apă sau în
alte lichide.
- Este interzisă utilizarea substanţelor abrazive şi
dizolvanţilor pentru curăţare.

- Dacă uscătorul nu se utilizează, întotdeauna
deconectaţi-l din priză.
- După utilizare lăsaţi uscătorul se răcească şi
păstraţi-l în loc uscat, inaccesibil pentru copii.
- Niciodată nu înfăşuraţi cablul electric în jurul
uscătorului, pentru acest fapt poate duce
la defectarea lui. Manipulaţi cu atenţie cablul
electric, străduiţi-vă să nu-l smunciţi, deformaţi sau
întindeţi, mai ales în apropierea şei şi în locul de
pătrundere a lui în carcasa uscătorului. Dacă cablul
se deformează în timpul utilizării este necesar sa îl
îndreptaţi periodic.
- Pentru comoditatea utilizării aparatul este dotat cu
o ansă pentru agăţare (7). O puteţi utiliza pentru
păstrarea aparatului, cu condiţia că în această
poziţie el nu contactează cu apa.

1. Uscător de păr – 1 buc.
2. Duză - concentrator – 1 buc.
3. Instrucţiune – 1 buc.
4. Accesoriu-difuzor

Tensiune de alimentare: 230 V ~ 50 Hz
Putere: 2200 W
Producătorul îşi rezervă dreptul de a modica
caracteristicile dispozitivului fără înstiinţare prealabilă.
Termenul de funcţionare a dispozitivului 3 ani
Gwarancji
Szczegółowe warunki gwarancji, można otrzymać
w punkcie sprzedaży, w którym nabyliście Państwo
dane urządzenie. W przypadku zgłaszania roszczeń
z tytułu zobowiązań gwarancyjnych, należy okazać
rachunek lub fakturę poświadczające zakup.
Dany wyrób jest zgodny z wymaganiami
odnośnie elektromagnetycznej kom-
patybilności, przewidzianej dyrektywą
89/336/EEC Rady Europy oraz prze-
pisem 73/23 EEC o nizkowoltowych
urządzeniach.



6


1. Концентратор-қондырма
2. Құрылғының жұмыс істеу көрсеткіші
3. Ауатартқыш торы
4. “Салқын ауа” беру батырмасы
5. Қыздыру деңгейінің ауыстырғышы
6. Ауаны беру жылдамдығының ауыстырғышы
7. Қыстыруға арналған ілгекше
8. Диффузор-саптама

- Суы бар ыдыстардың қасында бұл аспапты
пайдаланбаңыз (ванна, бассейн және т.с.с.).
- Фенді жуыну бөлмесінде пайдаланған кезде,
оны пайдаланып болғаннан кейін, аспапты
желіден сөндіру, яғни желілік баудың айыр тетігін
ашалықтан ажырату керек;
- Қосымша қорғаныс үшін жуыну бөлмесіндегі
қоректендіру тізбегіне қорғаныс ажыратылу
құрылғысын (ҚАҚ) 30 мА-ден аспайтын
номиналды іске қосылу тоғымен орнатқан дұрыс;
орнатқан кезде маманға хабарласқан жөн.

 

   


• Іске қосу алдында, электр желісінің кернеуі
феннің жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз
жеткізіңіз.
• Фенді тек оның тікелей міндеті бойынша
пайдаланыңыз, феннің жинағына кіретін
қондырмаларды ғана қолданыңыз.
• Ешқашан жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз
қалдырмаңыз.
• Сепкіштер себілетін немесе тез тұтанатын
сұйықтықтар пайдаланатын жерлерде фенді іске
қоспаңыз.
• Әрқашан пайдаланып болғаннан кейін фенді
желіден ажыратыңыз. Желілік баудың айыртетігін
ашалықтан сурығанда, баудан тартпаңыз,
айыртетіктен ұстаңыз.
• Желілік баудың айыртетегін сулы қолмен
ұстамаңыз.
• Суға толы ваннаға немесе қолжуғышқа түсіп
кете алатын жерлерде аспапты қоймаңыз және
сақтамаңыз, суға және басқа да сұйықтықтарға
матырмаңыз.
• Ваннада жуыну кезінде фенді пайдаланбаңыз.
• Құрылғыны жуыну бөлмесінде пайдаланған
кезде оны пайдаланып болған соң желіден
ажыраты қажет, яғни желілік баудың айыртетігін
ашалықтан суыру керек, себебі судың жақындығы
құрылғы ажыратқышпен сөндірілген кезде де
қауіп төндіреді.
• Егер фен суға түсіп кетсе, желілік айыр тетікті
ашалықтан жедел суырыңыз, содан кейін ғана
құрылғыны судан шығаруға болады.
• Құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері
шектеулі адамдар пайдалнған кезде аса назар
болыңыз.
• Берілген құрылғы балалар немесе мүмкіндіктері
шектеулі адамдар пайдаланған кезде ерекше
назар қажет.
• Балаларға аспапты қауіпсіз пайдалану және
оны дұрыс пайдаланбаған кезде пайда
болатын қауіптер туралы сәйкес және түсінікті
нұсқаулықтар берілген болмаса құрылғыны
пайдалануға рұқсат етілмейді.
• Орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен
қаптар, қауіп төндіруі мүмкін. Тұншығуға жол
бермеу үшін орауды сәбилер мен балалардан
алшақ ұстаңыз. Қап – ойыншық емес.
• Егер сіз ұйқылы-ояу күйде болсаңыз, фенді
пайдаланбаңыз.
• Құрылғыны қолсап аймағынан ғана ұстаңыз.
• Құрылғыны сулы шашты немесе синтетикалық
париктерді құрғату үшін пайдаланбаңыз.
• Ыстық ауаны көзге немесе басқа ыстық сезгіш
дене мүшелеріне бағыттамаңыз.
• Құрылғының ыстық бөліктерінің бетпен, мойынмен
және басқа дене мүшелерімен жанасуына жол
бермеңіз.
• Концентратор-қондырма жұмыс кезінде қызады.
Оны шешер алдында суытылуына уақыт беріңіз.
• Фен корпусының кез-келген саңылауларына
бөтен заттарды түсірмеңіз және салмаңыз.
• Феннің ауа өтетін тесіктерін жабуға тыйым
салынады, оны ауа өтетін тесіктері бітеліп қала
алатын жұмсақ заттарға (төсекке немесе диванға)
қоймаңыз. Ауа өтетін тесіктерде жүн, шаң, шаш
және т.с.с. болмауы керек.
• Феннің жұмыс істеуі кезінде ауатартқыштың
торына шаштың түсуін болдырмаңыз.
• Құрылғыны пайдаланған кезде желілік бауды
оның толық ұзындығына тарқату ұсынылады.
• Желілік бау:
- ыстық беттермен жанаспауы керек,
- үшкір шеттермен тарлмауы керек,
- құрылғыны тасымалдауға арналған қолсап ретінде
пайдаланылмауы керек.
• Желілік баудың тұтастығын уақытында тексеріп
тұрыңыз.
• Желілік айыр тетіктің немесе баудың бүлінуі
кезінде, егер ол іркіліспен істегенде немесе
суға түскеннен кейін фенді пайдалануға тыйым
салынады. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша
туындылас қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз.
• Құрылғыны жинап қойғанға дейін, міндетті түрде
оның салқындауына уақыт беріңіз және ешқашан
оған желілік бауды орамаңыз.
ҚҰРЫЛҒЫ ҮЙДЕ ПАЙДАЛАНУҒА ҒАНА АРНАЛҒАН

Іске қосу алдында электр желісінің кернеуі феннің
жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желілік бауды толық тарқатыңыз
- Желілік баудың айыр тетігін электрлік ашалыққа
қосыңыз.
- Ауаны беру ауыстырғышымен (1) қажетті
жылдамдықты таңдаңыз:
Ескерту: Ауаны берудің төмен немесе жоғары
жылдамдығын іске қосқанда құрылғының жұмыс
істеу көрсеткіші (2) іске қосылады.
«0» - іске қосылмаған.
- төмен жылдамдық;
- жоғары жылдамдық;
- Қыздыру деңгейінің ауыстырғышымен (5) ауа
ағынының қажетті температурасын белгілеңіз.
- сәл қызу
- орташа қызу
- максималды қызу

Оптималды нәтижеге жету үшін (кептіру және
тарау алдында) шашты сабынсумен жуыңыз, артық
ылғалды жою үшін оларды сүлгімен сүртіңіз және
тараңыз.

Ауыстырғышты (5) максималды қызу күйіне (
күйіне) орнатыңыз, ауа берудің қажетті жылдамдығын
ауыстырғышпен (6) таңдаңыз және шашыңызды
кептіріңіз. Қолыңызбен немесе тарақпен артық
ылғалды сілкіңіз және феннің орнын шашыңызда
үздіксіз ауыстырыңыз.

Ауыстырғышты (5) максималды қызу күйіне (
күйіне) орнатыңыз, ауа берудің қажетті жылдамдығын
ауыстырғышпен (6) таңдаңыз және шашыңызды
алдын-ала кептіріңіз. Шаш кебетіндей болғанда,
концентратор саптаманы орнатыңыз (6), ауаны
қыздыру дәрежесін ауыстырғышпен (5) және ауаны
беру жылдамдығын ауыстырғышпен (6) азайтыңыз.
Шашты тарамдарға және қабаттарға таратыңыз,
төменгі қабаттардан түзетуді бастаңыз. Дөңгелек
немесе жазық қылшақты пайдаланып, шашты
төменнен жоғары қарай тараңыз және бір мезгілде
оларға концентратор-саптамадан шығатын ыстық
ауаны бағыттаңыз. Осылайша, баяу әрбір тарамды
түбірінен ұшына дейін түзетіңіз. Төменгі қабаттың
тарамдарын түзетіп болғаннан кейін, орташа қабаттың
тарамдарын түзете бастаңыз және шаштың жоғарғы
қабатының тарамдарын түзетумен аяқтаңыз.

Ауыстырғышты (5) ауаны сәл қыздыру күйіне (
күйіне),
ауыстырғышты (6)
күйіне белгілеңіз, сол кезде
жұмыс істеу көрсеткіші (2) жанады, шаш тарамдарын
саусақтардың арасында қатты қысып, оларды табиғи
оралатын жаққа бұраңыз және ауа ағынын саусақтардың
арасына бағыттап, оларды құрғатыңыз. Сіз қажетті
нәтижеге жеткенде, “салқын ауа” беру батырмасына (4)
басыңыз және әрбір тарамды бекітіңіз.

Ауыстырғышты (5, 6) баяу қызу/жылдамдық күйіне
орнатыңыз, ауаны бағыттау үшін концентратор-
қондырманы (1) орнатыңыз..
Шашты тарамдарға бөліңіз және шашты жатқызуға
арналған дөңгелек қылшақ көмегімен қажеті үлгіні
жасаңыз. Шаш үлгісін жасаған кезде ауа ағынын
тікелей шашқа қажетті бағытта бағыттаңыз.
Қажет болғанда, шашты бекіту үшін ауа ағынын
әрбір тарамға 2-5 секунд бойы бағыттаңыз. Шашты
жатқызуға қажетті уақыт әркіммен өздігінше
таңдалады және шашты түріне байланысты болады.

Берілген модельде сіздің шаш үлгіңізді бекіту үшін
“салқын ауаны” беру (4) қызметі көзделген. “салқын
ауа” беру батырмасына (4) басыңыз және ұстпа
тұрыңыз – бұл шаш үлгісінің сәнін сақтауға мүмкіндік
береді.

Феннің қызып кетуден қорғанысы бар, ол шығатын
ауаның температусы асып кеткенде құрылғыны
сөндіреді. Егер фен пайдаланып жатқанда сөніп
қалса, фенді ажыратқышпен (6) «0» күйіне белгілеңіз,
желілік айыртетікті ашалықтан суырыңыз, кіретін
және шығатын ауа саңылауларының бөгеттелмегенін
тексеріңіз, фенге 5-10 минут салқындауға уақыт
беріңіз, содан кейін оны қайталап іске қосыңыз. Фенді
пайдаланған кезде ауа саңылауларын бөгеттемеңіз
және оның ауатартқыш саңылауларына шаштың
түсуіне жол бермеңіз.

Фен тек үйде қолдануға арналған.
- Ауыстырғышты (6) «0» күйіне орнатыңыз және
фенді желіден ажыратыңыз.
- Феннің корпусын ылғалды матамен сүртуге рұқсат
етіледі, одан кейін оны құрғатып сүрту керек.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға
матыруға тыйым салынады.
- Тазалау үшін қажайтын жуғыш заттарды және
еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.

• Егер фен пайдаланылмаса, әрқашан желілік
айыр тетікті ашалықтан суырыңыз.
• Фенді пайдаланып болғаннан кейін оған
салқындауға уақыт беріңіз және құрғақ салқын,
балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
• Ешқашан желілік бауды фенге орамаңыз, себебі
бұл оның бүлінуіне әкелуі мүмкін. Желілік бауға
ұқыптылықпен қараңыз, әсіресе айыр тетіктің
қасында және феннің корпусына енетін жерінде
тартпауға, бұрамауға және созбауға тырысыңыз.
Егер бау фенді пайдаланған кезде бұралып
қалса, оны мезігілмен түзетіп отырыңыз.
• Пайдалану ыңғайлығы үшін қыстыруға арналған
ілгекше (7) көзделген, мұндай күйде фенді су
тимейтін жағдайда сақтауға болады.

1. Фен – 1 дн.
2. Концентратор-саптама – 1 дн.
3. Нұсқаулық – 1 дн.
4. Диффузор-саптама

Қоректендіру кернеуі: 230 В, 50 Гц
Қуаты: 2200 Вт
Өндіруші құрылғының сипаттамаларын алдын-ала
хабарлаусыз өзгерту құқығын сақтайды
Құрылғының қызмет ету мерзімі - 3 жыл

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер
дилерден тек сатып алынған адамға ғана берiледi. Осы
гарантиялық мiндеттiлiгiндегi шағымдалған жағдайда
төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС жағдайларға сәйкес
келедi негiзгi Мiндеттемелер 89/336/
EEC Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)



5
Фен
Описание
1.
Насадка-концентратор
2.
Индикатор работы устройства
3.
Решетка воздухозаборника
4.
Кнопка подачи «холодного» воздуха
5.
Переключатель степени нагрева
6.
Переключатель скорости подачи воздуха
7.
Петля для подвешивания
8.
Насадка-диффузор
ВНИМАНИЕ!
- Не использовать это устройство вблизи емко-
стей с водой (ванна, бассейн и т. д.).
- При использовании фена в ванной комнате
следует отключать устройство от сети после
его эксплуатации, отсоединив вилку сетевого
шнура от розетки, так как близость воды пред-
ставляет опасность, даже когда фен выключен
выключателем;
- Для дополнительной защиты целесообраз-
но установить в цепь питания ванной комнаты
устройство защитного отключения (УЗО) с но-
минальным током срабатывания, не превышаю-
щим 30 мА; при установке следует обратиться к
специалисту.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Перед использованием фена внимательно
прочитайте руководство по эксплуатации. Со-
храняйте данную инструкцию в течение всего
срока эксплуатации.
Во избежание риска поражения электротоком:
•
Перед включением убедитесь, что напряжение
электрической сети соответствует рабочему на-
пряжению устройства.
•
Используйте устройство только по его прямому
назначению, применяйте только те насадки, ко-
торые входят в комплект поставки.
•
Никогда не оставляйте работающее устройство
без присмотра.
•
Не включайте устройство в местах, где распы-
ляются аэрозоли либо используются легковос-
пламеняющиеся жидкости.
•
Всегда отключайте устройство от сети после ис-
пользования и перед чисткой.
•
Вынимая вилку сетевого шнура из розетки, не
тяните за шнур, а держитесь за вилку.
•
Не беритесь за вилку сетевого шнура мокрыми
руками.
•
Не кладите и не храните устройство в местах,
где оно может упасть в ванну или раковину, на-
полненную водой, не погружайте устройство в
воду или любую другую жидкость.
•
Не используйте устройство во время принятия
ванны.
•
При использовании устройства в ванной комна-
те следует отключать его от сети после эксплуа-
тации, а именно вынимать вилку сетевого шнура
из розетки, так как близость воды представляет
опасность, даже когда устройство выключено
выключателем.
•
Если устройство упало в воду, немедленно
выньте сетевую вилку из розетки, только после
этого можно достать устройство из воды.
•
Будьте особенно внимательны, когда устрой-
ством пользуются дети или люди с ограничен-
ными возможностями.
•
Дети должны использовать устройство только
под наблюдением взрослых.
•
Данное устройство не предназначено для ис-
пользования детьми и людьми с ограниченными
возможностями, если только лицом, отвечаю-
щим за их безопасность, им не даны соответ-
ствующие и понятные им инструкции о безопас-
ном пользовании устройством и тех опасностях,
которые могут возникать при его неправильном
пользовании.
•
Полиэтиленовые пакеты, используемые в каче-
стве упаковки, могут представлять опасность.
Чтобы предотвратить удушение держите упа-
ковку подальше от младенцев и детей. Пакет
не игрушка.
•
Не используйте устройство, если вы находитесь
в сонном состоянии.
•
Беритесь за работающее устройство только в
зоне рукоятки.
•
Не используйте устройство для укладки мокрых
волос или синтетических париков.
•
Не направляйте горячий воздух в глаза или на
другие теплочувствительные части тела.
•
Избегайте соприкосновения горячих поверх-
ностей устройства с лицом, шеей и другими
частями тела.
•
Насадка-концентратор во время работы нагре-
вается. Перед снятием дайте ей остыть.
•
Не роняйте и не вставляйте посторонние пред-
меты в любые отверстия корпуса устройства.
•
Запрещается закрывать воздушные отверстия
фена, не кладите его на мягкую поверхность (на
кровать или диван), где воздушные отверстия
могут быть заблокированы. В воздушных отвер-
стиях не должно быть пуха, пыли, волос и т.п.
•
Избегайте попадания волос в решетку воздухо-
заборника во время работы устройства.
•
При эксплуатации устройства рекомендуется
размотать сетевой шнур на всю его длину.
•
Сетевой шнур не должен:
- соприкасаться с горячими предметами,
- протягиваться через острые кромки,
- использоваться в качестве ручки для переноски
устройства.
•
Периодически проверяйте состояние изоляции
сетевого шнура.
•
Запрещается использовать устройство при по-
вреждении сетевой вилки или шнура, если оно
работает с перебоями, а также после его паде-
ния. По всем вопросам ремонта обращайтесь в
авторизованный сервисный центр.
•
Прежде чем убрать фен на хранение, обязатель-
но дайте ему остыть и никогда не обматывайте
вокруг него сетевой шнур.
УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ ДО-
МАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
Включение фена
Перед включением убедитесь, что напряжение
электрической сети соответствует рабочему напря-
жению фена.
- Полностью размотайте сетевой шнур
- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установите нужную скорость подачи воздуха
переключателем (6).
Примечание: При включении низкой или высокой
скорости подачи воздуха загорится индикатор ра-
боты устройства (2).
«0» – фен отключен
- низкая скорость
- высокая скорость
- Установите необходимую температуру воз-
душного потока переключателем (5).
- слабый нагрев
- средний нагрев
- максимальный нагрев
Уход за волосами
Для достижения оптимальных результатов (перед
сушкой и укладкой) вымойте волосы шампунем,
вытрите их полотенцем для удаления избыточной
влаги и расчешите.
Быстрая сушка
Установите переключатель (5) в положение мак-
симального нагрева (положение
), выберите не-
обходимую скорость подачи воздуха переключате-
лем (6) и просушите волосы. Рукой или расческой
стряхивайте с волос избыточную влагу и постоянно
перемещайте фен над волосами.
Выпрямление
Установите переключатель (5) в положение макси-
мального нагрева (положение
), выберите соот-
ветствующую скорость подачи воздуха переключа-
телем (6), при этом загорится индикатор работы (2),
и предварительно просушите волосы. Когда волосы
почти высохнут, установите насадку концентратор
(1), уменьшите степень нагрева воздуха переклю-
чателем (5) и скорость подачи воздуха переключа-
телем (6).
Распределите волосы на пряди и слои, начните вы-
прямление с нижних слоев. Используя круглую или
плоскую щетку, расчесывайте волосы сверху вниз и
одновременно направляйте на них горячий воздух,
выходящий из насадки-концентратора. Таким обра-
зом, медленно распрямляйте каждую прядь волос
от корней до кончиков. Когда вы распрямите пряди
нижнего слоя волос, начните распрямлять пряди
среднего слоя и завершите процесс распрямлени-
ем прядей верхнего слоя волос.
Естественная волнистая структура волос
Установите переключатель (5) в положение слабого
нагрева воздуха (положение
), выберите низкую
скорость подачи воздуха, установив переключатель
(6) в положение
, при этом загорится индикатор
работы (2), крепко зажмите пряди волос между
пальцами, поверните их в сторону естественного
закручивания и высушите их, направляя поток воз-
духа между пальцами. Когда вы достигли желаемо-
го эффекта, нажмите кнопку подачи «холодного»
воздуха (4) и закрепите каждую прядь.
Создание стиля прически
Установите переключатели (5,6) в положение
слабого нагрева/скорости и установите на фен
насадку-концентратор (1) для направленного по-
тока воздуха.
Распределите волосы на пряди и создавайте нуж-
ный стиль с помощью круглой щетки для укладки
волос. Во время создания прически направляйте
воздушный поток непосредственно на волосы в же-
лаемом направлении.
При необходимости, направляйте струю воздуха на
каждую прядь в течение 2-5 секунд для закрепления
волос. Время, необходимое для укладки прядей во-
лос, выбирается самостоятельно и зависит от типа
волос.
Подача «холодного» воздуха
В данной модели предусмотрена функция подачи
«холодного» воздуха, используемого для фиксации
вашей прически. Нажмите и удерживайте кнопку
подачи «холодного» воздуха (4) - это позволит за-
фиксировать созданный стиль прически.
Защита от перегрева
Фен имеет защиту от перегрева, которая отклю-
чит устройство при превышении температуры вы-
ходящего воздуха. Если фен отключится во время
использования, выключите фен переключателем
(6), установив его в положение «0», выньте сетевую
вилку из розетки, проверьте, не заблокированы ли
входные и выходные воздушные отверстия, дайте
фену остыть 5-10 минут, после чего включите его
снова. Не блокируйте воздушные отверстия во вре-
мя использования фена и избегайте попадания во-
лос в его воздухозаборное отверстие.
Уход и обслуживание
Фен предназначен только для домашнего исполь-
зования.
- Установите переключатель (6) в положение «0» и
отключите фен от сети.
- Корпус фена допускается протирать влажной
тканью, после этого необходимо протереть его
насухо.
- Запрещается погружать устройство в воду или
другие жидкости.
- Запрещается использовать для чистки устрой-
ства абразивные моющие средства и раствори-
тели.
Хранение
- Если фен не используется, вынимайте сетевую
вилку из розетки.
- После использования дайте фену остыть и хра-
ните его в сухом прохладном месте, недоступ-
ном для детей.
- Никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг
фена, так как это может привести к его повреж-
дению. Аккуратно обращайтесь с сетевым шну-
ром, старайтесь не дергать, перекручивать или
растягивать его, особенно около вилки и в месте
ввода в корпус фена. Если шнур перекручивает-
ся во время использования фена, периодически
распрямляйте его.
- Для удобства в использовании предусмотрена
петля для подвешивания (7), на которой можно
хранить фен при условии, что в этом положении
на фен не будет попадать вода.
Комплект поставки
1.
Фен – 1 шт.
2.
Насадка-концентратор – 1 шт.
3.
Инструкция – 1 шт.
4.
Насадка-диффузор
Технические характеристики
Напряжение питания: 230 В ~ 50Гц
Мощность: 2200 Вт
Производитель оставляет за собой право изменять
характеристики устройств без предварительного
уведомления
Срок службы устройства - 3 года
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и гиги-
ены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия
Сделано в Китае.

РУССКИЙ

4
HAARTROCKNER
Beschreibung
1.
Ondulierdüse
2.
Betriebsindikator
3.
Lufteinlassgitter
4.
Taste der Kaltluftstufe
5.
Schalter der Heizstufen
6.
Schalter der Lüftergeschwindigkeiten
7.
Aufhängeöse
8.
Diffusor-Aufsatz
ACHTUNG!
- Es ist nicht gestattet, das Gerät in der Nähe von den mit
Wasser befüllten Becken (Badewanne, Wasserbecken
usw.) zu nutzen.
- Bei der Nutzung des Geräts im Badzimmer schalten
Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz ab, indem Sie
den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose ziehen,
weil die Wassernähe gefährlich ist, wenn sogar der
Haartrockner mittels Schalter ausgeschaltet ist;
- Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter
mit Nennstrom bis 30 mA im Stromversorgungskreis des
Badezimmers aufzustellen; wenden Sie sich dafür an
einen Spezialisten.
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des
Wasserkochers diese Betriebsanleitung aufmerksam
durch. Bewahren sie diese Betriebsanleitung während
der ganzen Betriebszeit des Geräts.
Um das Stromschlagrisiko zu vermeiden:
•
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme,
dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung
übereinstimmt.
•
Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß,
verwenden Sie nur jene Aufsätze, die zum
Lieferungsumfang gehören.
•
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie
unbeaufsichtigt.
•
Benutzen Sie nie das Gerät an den Orten, wo Sprays oder
leicht entflammbare Flüssigkeiten verwendet werden.
•
Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch und vor der
Reinigung vom Stromnetz immer ab.
•
Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Abschalten vom
Stromnetz am Netzkabel zu ziehen, halten Sie es am
Netzstecker.
•
Ziehen Sie nie den Netzstecker mit nassen Händen aus
der Steckdose.
•
Es ist nicht gestattet, das Gerät in den Stellen
aufzubewahren, von denen es in die mit Wasser gefüllte
Wanne oder Waschbecken stürzen könnte, tauchen Sie
es nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.
•
Es ist nicht gestattet, das Gerät während des Badens zu
nutzen.
•
Bei der Nutzung des Geräts im Badezimmer
schalten Sie es nach dem Betrieb vom Stromnetz
ab, und zwar, ziehen Sie den Netzstecker des
Geräts aus der Steckdose, weil die Wassernähe
gefährlich ist, wenn der Haartrockner sogar mittels
Schalter ausgeschaltet ist.
•
Sollte das Gerät einmal ins Wasser fallen, ziehen Sie
sofort den Netzstecker aus der Steckdose, danach
können Sie das Gerät aus dem Wasser holen.
•
Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen
angesagt, wenn Kinder oder behinderte Personen das
Gerät nutzen.
•
Dieses Gerät darf von Kindern nur unter Aufsicht von
Erwachsenen genutzt werden.
•
Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten
Personen nicht genutzt werden, es sei denn ihnen
eine angemessene und verständliche Anweisung über
die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren
seiner falschen Nutzung durch die Person, die für ihre
Sicherheit verantwortlich ist.
•
Plastiktaschen, die als Verpackung genutzt werden,
können gefährlich sein. Um das Ersticken zu vermeiden,
halten Sie die Verpackung von Säuglingen und kleinen
Kindern fern. Die Plastiktasche ist kein Spielzeug.
•
Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie schläfrig sind.
•
Halten Sie das eingeschaltete Gerät nur am Handgriff.
•
Nutzen Sie nie das Gerät für Styling von nassen Haaren
und synthetischen Perücken.
•
Richten Sie nie heiße Luft in die Augen oder auf andere
wärmeempfindliche Körperteile.
•
Vermeiden Sie die Berührung von heißen Teilen des
Geräts mit dem Gesicht, Hals und anderen Körperteilen.
•
Die Ondulierdüse kann sich während des Betriebs
erhitzen. Bevor Sie die Ondulierdüse abnehmen, lassen
Sie sie abkühlen.
•
Stecken Sie keine fremden Gegenstände in die
Luftaustrittsöffnungen des Geräts.
•
Es ist nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des
Haartrockners abzudecken, legen Sie das Gerät nie
auf weiche Oberflächen (Bett oder Sofa), wo die
Luftaustrittsöffnungen blockiert werden können. Es soll
kein Flaum, Staub, Haare u.ä. in die Lufteintrittsöffnungen
einlangen.
•
Vermeiden Sie das Verstopfen des Lufteinlassgitters mit
Haaren während des Betriebs des Geräts.
•
Es wird empfohlen, das Netzkabel während der Nutzung
des Geräts auf die gesamte Länge abzuwickeln.
•
Das Netzkabel soll:
- mit heißen Gegenständen nicht in Berührung kommen,
- über scharfe Kanten nicht gezogen werden,
- als Griff beim Tragen des Geräts nicht benutzt werden.
•
Prüfen Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel des Geräts.
•
Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das
Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, wenn
Störungen auftreten und wenn es heruntergefallen
ist. Bitte wenden Sie sich an ein autorisiertes
Kundenservicedienst, falls Probleme mit dem Gerät
auftreten.
•
Bevor Sie das Gerät wegpacken, lassen Sie es abkühlen,
wickeln Sie nie das Kabel um das Gerät.
DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT
GEEIGNET.
Einschaltung des Haartrockners
Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme,
dass die Spannung des Geräts mit der Netzspannung
übereinstimmt.
- Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab.
- Stecken Sie den Netzstecker des Netzkabels in die
Steckdose.
- Stellen Sie die gewünschte Geschwindigkeit der
Kaltstufe (6) ein:
Anmerkung: Beim Einschalten der niedrigen oder hohen
Geschwindigkeit der Luftzufuhr leuchtet die Betriebsindikator
(2) auf.
“0” – der Haartrockner ist ausgeschaltet;
- niedrige Geschwindigkeit;
- hohe Geschwindigkeit;
- Stellen Sie mittels des Schalters (5) die gewünschte
Temperatur der Lüfterstufe:
- schwache Aufheizung
- mittlere Aufheizung
- maximale Aufheizung
Haarpflege
Um optimale Ergebnisse zu erzielen (vor dem Trocknen und
Styling), waschen Sie Ihre Haare mit Shampoo, wischen Sie
mit einem Handtuch zur Entfernung der Feuchtigkeit und
kämmen Sie diese.
Schnelles Trocknen
Stellen Sie den Schalter (5) in die Position der maximalen
Aufheizung (Position
), wählen Sie die gewünschte
Geschwindigkeit der Luftstufe mittels des Schalters (6) und
trocknen Sie Ihre Haare ab. Schütteln Sie die überflüssige
Feuchtigkeit von den Haaren mit der Hand oder dem Kamm,
dabei bewegen Sie den Haartrockner ständig über den
Haaren.
Glätten
Stellen Sie den Schalter (5) in die Position der maximalen
Aufheizung (Position
), wählen Sie die gewünschte
Geschwindigkeit der Luftstufe mittels des Schalters (6),
dabei leuchtet der Betriebsindikator (2) auf, trocknen
Sie vorher Ihre Haare. Nachdem Ihre Haare fas komplett
austrocknen, setzen Sie die Ondulierdüse (1) auf, verringern
Sie die Heizstufe der Luft mit dem Schalter (5) und die
Geschwindigkeit der Lüfterstufe mit dem Schalter (6).
Verteilen Sie die Haare in Strähne und Partien, beginnen Sie
mit dem Glätten von unteren Partien. Nutzen Sie dabei die
runde oder flache Bürste, kämmen Sie die Haare von oben
nach unten und gleichzeitig richten Sie darauf heiße Luft der
Ondulierdüse. Somit glätten Sie langsam jede Haarsträhne
von Wurzeln bis Spitzen. Nachdem Sie die unteren
Haarpartien glätten, beginnen Sie mit den mittleren Partien
und beenden Sie das Glätten mit den oberen Haarpartien.
Natürliche Wellenstruktur der Haare
Stellen Sie den Schalter (5) in die Position des schwachen
Aufheizung (Position
), wählen Sie die niedrige
Geschwindigkeit der Luftzufuhr aus, indem Sie den
Schalter (6) in die Position
stellen, dabei leuchtet
der Betriebsindikator (2) auf, drücken Sie die Haarsträhne
zwischen den Fingern fest zusammen, drehen Sie die
Haarsträhne in die Richtung der natürlichen Drehung und
trocknen Sie diese ab, richten Sie dabei den Luftstrom
zwischen den Fingern. Wenn Sie den gewünschten Effekt
erreicht haben, drücken Sie die Taste der Kaltluftstufe (4)
und machen Sie jede Haarsträhne fest.
Stylingstil
Stellen Sie die Schalter (5,6) in die Position der niedrigen
Heiz-/Lüfterstufe und setzen Sie die Ondulierdüse (1) auf
den Haartrockner zwecks des gerichteten Luftstroms.
Verteilen Sie die Haare in Strähnen und schaffen Sie den
gewünschten Stil mit der runden Stylingbürste. Während des
Stylings richten Sie den Luftstrom unmittelbar auf Haare in
der gewünschten Richtung.
Bei der Notwendigkeit richten Sie den Luftstrom ca. 2-5
Sekunden auf jede einzelne Strähne, um die Haare zu
fixieren. Die Zeit, die für das Haarstyling notwendig ist, wird
selbständig gewählt und hängt vom Haartyp ab.
Kaltluftzufuhr
In diesem Modell ist die Funktion der Kaltstufe vorgesehen,
die fürs Fixieren Ihrer Frisur notwendig ist. Drücken und
halten Sie die Taste der Kaltluftstufe (4), dadurch wird der
gewählte Stylingstil der Haare fixiert.
Überhitzungsschutz
Der Haartrockner ist mit dem Überhitzungsschutz
ausgestattet, der das Gerät beim Übersteigen der
Temperatur der eintretenden Luft schützt. Falls sich der
Haartrockner während der Nutzung ausschaltet, schalten
Sie ihn mit der Ausschalttaste (6) aus, indem Sie ihn in die
Position „0“ stellen, ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose heraus, und prüfen Sie, ob die Eingangs- und
Austrittsöffnungen mit irgendwelchen Gegenständen nicht
abgesperrt sind, danach lassen Sie den Haartrockner 5-10
Minuten abkühlen und schalten Sie ihn wieder ein. Es ist
nicht gestattet, die Luftaustrittsöffnungen des Haartrockners
zu blockieren, vermeiden Sie das Verstopfen des
Lufteinlassgitters mit Haaren während des Betriebs.
Reinigung und Pflege
Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.
- Vor der Reinigung stellen Sie den Schalter (6) in die Position
«0» und schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab.
- Wischen Sie das Gehäuse des Haartrockners mit einem
feuchten Tuch, danach trocknen Sie es.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät ins Wasser oder andere
Flüssigkeiten zu tauchen.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die
Reinigung des Geräts zu nutzen.
Aufbewahrung
- Schalten Sie das Gerät vom Stromnetz ab, wenn Sie es
längere Zeit nicht verwenden.
- Nach der Nutzung lassen Sie den Haartrockner
abkühlen, bewahren Sie ihn an einem trockenen für
Kinder unzugänglichem Ort.
- Wickeln Sie das Netzkabel nie um das Gerät, weil es zu
seiner Beschädigung führen kann. Gehen Sie vorsichtig
mit dem Netzkabel um, überdrehen Sie oder dehnen Sie
es nicht ab, insbesondere am Netzstecker und an der
Anschlussstelle am Gehäuse. Wenn sich das Netzkabel
während der Nutzung des Haartrockners überdreht,
richten Sie es ab und zu auf.
- Zwecks der bequemen Nutzung wurde am Gerät
eine Aufhängeöse (7) vorgesehen, worauf man den
Haartrockner unter der Bedingung aufhängen kann, dass
kein Wasser in dieser Position ins Gerät eindringen wird.
Lieferumfang
1.
Haartrockner – 1 St.
2.
Ondulierdüse – 1 St.
3.
Bedienungsanleitung – 1 St.
4.
Diffusor-Aufsatz
Technische Eigenschaften
Stromversorgung: 230-240 W,~50Hz
Leistung: 2200 W
Der Hersteller behält die Rechte vor, Veränderungen in die
Konstruktion des Geräts ohne vorzeitige Benachrichtigung
vornehmen zu dürfen.
Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre.
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man
beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei
beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Lauf-
zeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die
Quittung über den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht den Forde-
rungen der elektromagnetischen Verträglichkeit,
die in 89/336/EWG -Richtlinie des Rates und den
Vorschriften 73/23/EWG über die Niederspan-
nungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3

Hairdryer

Description

1. Concentrator-attachment

2. Operating indicator

3. Air inlet grid

4. “Cool” air supply button

5. Heating degree switch

6. Air supply speed switch

7. Hanging loop

8. Diffuser attachment

ATTENTION!

- Do not use the unit near objects filled with

water (bath, swimming pool etc.).

- When using the hairdryer in a bathroom, dis-

connect it immediately after usage, pull the

plug out of the socket, as when water is near

it is dangerous even if the unit switch is off;

- For additional protection it is recommended

to install a residual current device with nomi-

nal current of operation, not exceeding 30

mA into the mains of the bathroom; while in-

stallation, refer to a specialist.

SAFETY MEASURES

Read these instructions carefully before us-

ing the hairdryer. Keep these instructions

during the whole operation period.

In order to avoid risk of electric shock:

• Before switching on, make sure that the volt-

age of the electric network corresponds to

the operating voltage of the unit.

• Use the unit only for is intended purposes; use

only the attachments, supplied with the unit.

• Never leave the operating unit unattended.

• Do not use the unit in places, where aerosols

or inflammable liquids are used.

• Always unplug the unit after usage and be-

fore cleaning.

• When unplugging the unit, do not pull the

cord, hold the plug.

• Do not touch the plug with wet hands.

• Do not keep the unit in places where it can fall

into a bath or a sink, filled with water; do not

immerse the unit into water or other liquids.

• Do not use the unit while taking a bath.

• When using the unit in a bathroom, unplug it

after operation that is take the plug out of the

socket as when water is near it is dangerous

even if the unit switch is off.

• If the unit fell into water, unplug the unit im-

mediately, only after it you can take the unit

out of water.

• Be especially careful when children or dis-

abled persons use the unit.

• Children can use the unit only under supervi-

sion of adults.

• This unit is not intended for usage by children

or disabled persons unless they are given by

a person who is responsible for their safety

all the necessary instructions on safety mea-

sures and information about danger, which

can be caused by improper usage of the

unit.

• Polyethylene parcels, used as packaging,

can be dangerous. To prevent stifle keep the

package away from babies and children. A

parcel– is not a toy.

• Do not use the unit when you are drowsy.
• Take the operating unit only in the handle

zone.

• Do not use the unit to style wet hair or syn-

thetic wigs.

• Do not direct hot air into your eyes or other

parts of your body, which are sensitive to

heat.

• Avoid contact of hot surfaces with your face,

neck and other parts of your body.

• The concentrator attachment becomes hot

during operation. Allow it to cool before re-

moval.

• Never drop or insert any objects into any

openings of the body of the hairdryer.

• Never block the air openings of the hairdryer,

do not place it on a soft surface, such as a

bed or couch, where the air openings may be

blocked. Keep the air openings free of lint,

dust and hair etc.

• Provide that hair does not get into the air inlet

grid during the operation of the unit.

• While using the unit unwind the cord at full

length.

• The power cord should not:

- touch hot objects,

- run through sharp edges,

- be used as a handle.

• Periodically check the integrity of the power

cord.

• Never use the unit if the power cord, the plug

is damaged; if the unit malfunctions or after it

fell into water. Apply to the authorized service

centre for repair.

• Before you take the unit away, let it cool down,

do not wind the power cord around the unit.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD US-

AGE ONLY.

Switching on of the hairdryer

Before using the unit, make sure that the voltage

of the electric network corresponds to the oper-

ating voltage of the hairdryer.

- Unwind the power cord completely.

- Insert the plug into the socket.

- Use the switch (6) to set the required air sup-

ply speed:

Note: When low or high speed of air supply is

switched on, the operating indicator (2) will

light up.

0” – off

- low speed

- high speed

- Use the switch (5) to set the required air flow

temperature.

- low heating

- medium heating

- maximal heating

Hair care

To get the best results (before drying or styling)

wash your hair with shampoo, dry it with a towel

to remove excessive moisture and then comb.

Quick drying

Set the switch (5) to the maximal heating posi-

tion (position

), use the switch (6) to set the

required air supply speed and dry the hair. Shake

off excessive moisture from the hair with your

hand or a comb and constantly move the haird-

ryer over the hair.

Straightening

Set the switch (5) в to the maximal heating po-

sition (position

), use the switch (6) to set the

required air supply speed, the operating indica-

tor (2) will light up, and preliminary dry the hair.

When the hair is almost dry, set the concentra-

tor-attachment (1), and use the switch (5) to de-

crease air heating degree and the switch (6) to

decrease air supply speed.

Divide hair into locks and layers, start straighten-

ing from lower layers. Use a round or a flat brush

to comb your hair downwards and simultane-

ously direct hot air, outgoing from the concentra-

tor- attachment, at it. This way, slowly straighten

each lock from roots to tips. When you finish

straightening the locks of the lower layer, start

straightening the locks of the medium layer and

finish the process straightening locks of the up-

per layer.

Natural wavy structure of the hair

Set the switch (5) to the low heating position

(position

), select air low speed supply, setting

the switch (6) to the

position, the operating

indicator (2) will light up, strongly press the locks

between your fingers, turn them to the natural

curving side and dry them, directing air flow be-

tween the fingers. When you reach the desired

effect, press the “cool” air supply button (4) and

fix each lock.

Styling

Set the switches (5,6) to the low heating/low

speed position and set the concentrator attach-

ment (1) for directed air flow.

Divide hair into locks and create a style using a

round brush for styling. While creating a style di-

rect the air flow at the hair in the desired direc-

tion.

If necessary, direct the air flow at each lock dur-

ing 2-5 seconds to fix your hair.

Chose the time, which is necessary for styling

according to your hair type.

“Cool” air supply

In this model the “cool” air supply function is pro-

vided, the “cool” air being used to fix your hair-

do. Press and hold the “cool” air supply button

(4) – it will allow you to keep the created style of

the hair-do.

Overheating protection

The unit has the protection from overheat-

ing function, which will switch off the unit if the

temperature of output air increases. If the unit

switches off during its operation, switch it off with

the switch (6), setting it to the “0” position, take

the plug out of the socket, make sure that the air

openings are not blocked, let the unit cool down

for 5-10 minutes and switch it on again. Do not

block the air openings during usage of the unit;

avoid getting of hair into the air inlet grid.

Cleaning and care

The unit is intended for household usage only.

- Set the switch (6) to the “0” position and un-

plug the hairdryer.

- The case of the hairdryer can be cleaned with

a wet cloth. After it, it is necessary to dry it

thoroughly.

- Never immerse the body of the unit into water

or other liquids.

- Do not use abrasives and solvents to clean

the unit.

Storage

- Always unplug the hairdryer if it is not being

used.

- After using let the hairdryer cool off and keep

it in a dry place away from children.

- Never wind the cord around the hairdryer. It

can cause damaging of the hairdryer. Handle

the power cord carefully. Do not pull, overturn

or strengthen the cord especially near the

plug and at the place where the hairdryer is

fastened to the body. Strengthen the cord if it

is overturned during the operation of the unit.

- For easy storing there is a loop for hanging-

up (7) on the unit, you can keep the unit by

means of this loop provided that no water

gets on the unit.

Delivery set

1. Hairdryer – 1 pc.

2. Concentrator attachment – 1 pc.

3. Instruction manual – 1 pc.

4. Diffuser attachment

Specifications

Power supply: 230V ~ 50Hz

Power: 2200 W

The manufacturer preserves the right to change

the specifications of the unit without a prelimi-

nary notification.

Service life of the unit is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be ob-

tained from the dealer from whom the appliance

was purchased. The bill of sale or receipt must be

produced when making any claim under the terms

of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Re-

quirements as laid down by the Council

Directive 89/336/EEC and to the Low

Voltage Regulation (73/23 EEC)

ENGLISH

2
1
2
3
4
8
6
5
7
VT-1330 IM.indd 1 23.12.2011 10:19:31

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Vitek VT-1330 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie haartrockner und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.9 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-1330 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Vitek und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Vitek -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Vitek
VT-1330 | VT-1330 BW
haartrockner
9120048690047
Deutsch, Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Leistung
Leistung2200 W
Leistungen
Cool Shot FunktionJa
IonenfunktionJa
Anzahl Geschwindigkeiten3
Anzahl der Heizstufen2
FilterungJa
Zwei WärmeeinstellungenJa
Design
ProduktfarbeBlack, White
ÜberhitzungsschutzJa
Kabellänge1.8 m
AufhängbarJa
HängeartHängender Ring
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen2
KonzentratordüseJa
Diffuser-AusgießerJa
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Vitek VT-1330 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.