Vitek VT-1546 SR Bedienungsanleitung

Vitek VT-1546 SR
8.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungVitek VT-1546 SR

RÂSNIŢĂ DE CAFEA

1. Capac

2. Buton de conectare (I/O)

3. Carcasă

4. Loc pentru înfăsurarea cablului electric

MĂSURI DE SECURITATE

Înainte de a utiliza râsniţa de cafea citiţi cu atenţie instrucţiunea.

• Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiunea în reţeaua electrică corespun-

de cu tensiunea de lucru a dispozitivului.

• Nu păstraţi si nu utilizaţi dispozitivul în locuri cu grad sporit de umiditate si în

apropierea nemijlocită a apei: în camerele de baie, în apropierea piscinelor si

a altor rezervoare cu apă, în locuri unde există riscul de contract al dispoziti-

vului cu apa.

• Este interzisă utilizarea dispozitivului în afara încăperilor.

• Nu plasaţi dispozitivul pe suprafeţe fierbinţi, nu păstraţi si nu utilizaţi aparatul

în apropierea surselor de căldură.

• Înainte de utilizarea râsniţei de cafea verificaţi dacă în interiorul acesteia nu

se găsesc obiecte străine.

• Nu utilizaţi accesorii care nu sunt incluse în setul de livrare.

• Nu lăsaţi niciodată dispozitivul conectat fără supraveghere.

• Fiţi deosebit de precauţi atunci când dispozitivul este utilizat de către copii sau

persoane cu dizabilităţi.

• Nu permiteţi copiilor să se joace cu râsniţa de cafea.

• Nu atingeţi lamele rotative ale dispozitivului. Înainte de a deschide capacul

asteptaţi ca lamele rotative să se oprească din miscare.

• Pentru a evita riscul electrocutării sau al incendiilor nu scufundaţi dispozitivul

în apă sau în alte lichide.

• Aveţi grijă ca cablul electric să nu se atingă de margini ascuţite si suprafeţe

fierbinţi.

• Nu răsuciţi cablul electric si nu-l înfăsuraţi în jurul dispozitivului.

• Nu utilizaţi dispozitivul dacă cablul electric al acestuia este deteriorat.

• Se interzice să reparaţi singuri râsniţa de cafea. În cazul apariţiei deficienţelor

tehnice adresaţi-vă la un centru autorizat de service.

• Se interzice scoaterea capacului al râsniţei de cafea, dacă aceasta este

conectată la reţeaua electrică.

• Întotdeauna deconectaţi dispozitivul de la reţeaua electrică înainte de curăţa-

rea acestuia sau dacă nu îl utilizaţi. Decuplând aparatul de la priză nu trageţi

de cablul electric. Nu apucaţi fisa cablului electric cu mâinile umede.

• Timpul maxim admisibil de funcţionare neîntreruptă – nu mai mult de

30 secunde cu un interval obligatoriu de cel puţin 1-2 minute.

• Dispozitivul este destinat doar pentru uz în condiţii casnice.

ÎNAINTE DE UTILIZARE

• Scoateţi dispozitivul din ambalaj.

• Înainte de conectare, asiguraţi-vă că tensiunea în reţeaua electrică corespun-

de cu tensiunea de lucru a dispozitivului.

• Scoateţi capacul (1), rotindu-l împotriva direcţiei acelor de ceasornic.

• Stergeţi rezervorul pentru cafea, lamele, capacul si carcasa râsniţei de

cafea cu o bucată de ţesătură umedă, apoi stergeţi-le cu o bucată de ţesătu-

ră uscată.

FUNCŢIONAREA

Timpul maxim admisibil de funcţionare neîntreruptă – nu mai mult de 30 secunde

cu un interval obligatoriu de cel puţin 1-2 minute.

• Dispozitivul este destinat doar pentru măcinarea cafelei în boabe.

• Nu se recomandă măcinarea produselor cu un conţinut înalt de ulei (de exem-

plu, arahide) sau excesiv de dure (de exemplu, orez).

• Desfăsuraţi complet cablul electric

• Deschideţi capacul (1).

• Turnaţi boabele de cafea în râsniţă.

• Capacitatea râsniţei de cafea – aproximativ 50 grame de boabe de cafea.

Remarcă: Nu supraumpleţi râsniţa de cafea.

• Închideţi capacul, rotindu-l în direcţia acelor de ceasornic până la fixare.

Remarcă: Dispozitivul nu se va conecta dacă capacul este închis gresit.

• Introduceţi fisa cablului electric în priză.

• Apăsaţi si ţineţi apăsat (aproximativ 15-25 sec.) butonul de conectare

(I/O) (2).

• După finisarea măcinării deconectaţi râsniţa de cafea de la reţeaua electrică,

asteptaţi să se oprească motorul, scoateţi capacul (1) si extrageţi cafeaua

măcinată.

Pentru a obţine cel mai rafinat gust al cafelei se recomandă măcinarea cantităţii

necesare de boabe de cafea nemijlocit înainte de prepararea cafelei.

Remarcă: Se recomandă păstrarea cafelei proaspăt măcinate în borcane bine

închise sau în ambalaj cu vacuum, pentru că oxigenul din aer influenţează nega-

tiv uleiurile cafelei si modifică aroma băuturii preparate.

CURĂŢARE SI ÎNTREŢINERE

• Înainte de curăţare deconectaţi dispozitivul de la reţeaua electrică.

• Stergeţi carcasa râsniţei de cafea cu o bucată de ţesătură umedă.

• Pentru înlăturarea impurităţilor utilizaţi detergenţi neagresivi, nu utilizaţi perii

de metal si substanţe abrazive.

• Nu scufundaţi dispozitivul în apă sau în alte lichide.

• Nu plasaţi râsniţa de cafea în masina de spălat vase.

• Pentru comoditatea păstrării înfăsuraţi cablul electric în locul special desti-

nat pentru aceasta (4).

• Păstraţi dispozitivul în loc uscat si răcoros, inaccesibil pentru copii.

CARACTERISTICI TEHNICE

Tensiunea de alimentare: 230 V ~ 50 Hz

Putere de consum: 150 W

Producătorul îsi rezervă dreptul de a modifica caracteristicile dispozitivelor fără

înstiinţare prealabilă

Termenul de exploatare a aparatului – 3 ani.

Acest produs corespunde cerinţelor EMC, întocmite în conformitate cu Directiva
2004/108/ЕС i Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă tensiune (2006/95/ЕС).

romÂnĂ

6

КОФЕҰНТАҚТАҒЫШ

1. Қақпағы

2. Қосылу түймешесі (I/O)

3. Корпус

4. Желі шнурын орау орны

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Кофе диірменшесін қолдану алдында нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

• Құрылғының жұмыс кернеуі желінің кернеуіне сәйкес келетінін

тексеріңіз.

• Құрылғыны ылғалдығы жоғары орындарда және суға жақын жерлерде:

ванна бөлмелерінде, бассейндер немесе су толған өзге сыймалардың

жанында, құрылғыға су тиіп кететін қауіп бар жерде қолданбаңыз.

• Құрылғыны бөлмеден тыс қолдануға болмайды.

• Құрылғыны ыстық тегістіктерге қоймаңыз, жылу көздерінің немесе ашық

оттың жанында қолдануға және сақтауға болмайды.

• Кофе диірменшесін қолдану алдында оның ішінде бөгде заттардың

жоқтығын тексеріңіз.

• Жеткізу топтамасының ішіне кірмейтін жабдықтарды қолданбаңыз.

• Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз.

• Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндігі шектелген тұлғалар

қолданып жатса,аса сақ болыңыз.

• Балаларға кофе диірменшесімен ойнауға тиым салыңыз.

• Құрылғының айналып тұрған пышақтарына қол тигізбеңіз. Қақпақты

ашар алдында, пышақтардың толық тоқтағанын тексеріңіз.

Электр тоғымен зақымданбау үшін немесе өртенуден сақтану үшін

құрылғыны суға немесе өзге сұйықтыққа батырмаңыз.

• Желі шнуры ыстық тегістіктерге және өткір қырларға тиіп тұрмауын

қадағалаңыз.

• Жлі шнурын бұрамаңыз және оны құрылғыға орамаңыз.

• Қуаттану шнуры зақымданған құрылғыны қолданбаңыз.

Кофе диірменшесін өз бетіңізбен жөндеуге тиым салынады. Егер

ақаулар пайда болса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

• Кофе диірменшесі электржелісіне қосылып тұрғанда, жоғарғы қақпағын

ашуға тиым салынады.

Құрылғыны тазалау алдында және қолданбасаңыз, желіден

ажыратыңыз. Желі сымын розеткадан шығарғанда, оны тарпаңыз. Желі

сымының ашасын су қолдарыңызбен ұстамаңыз.

• Үздіксіз жұмыс істеудің рұқсат етілген максималды уақыты - 30 секундтан

артық емес, 1-2 минут демалу міндетті.

• Кофе диірменшесі тек үйдегі қолданысқа мақсатталған.

ҚОЛДАНУ АЛДЫНДА

• Кофе диірменшесін қаптамадан алыңыз.

• Қосу алдында құрылғының жұмыс кернеуі желінің кернеуіне сәйкес

келетінін тексеріңіз.

• Қақпағын (1) шешу үшін, оны сағат тіліне қарсы бұраңыз.

• Кофе сыймасын, пышақтарын, қақпағын және корпусын ылғал матамен

сүртіңіз де, құрғақтап шығыңыз.

ЖҰМЫСЫ

• Үздіксіз жұмыс істеудің рұқсат етілген максималды уақыты - 30 секундтан

артық емес, 1-2 минут демалу міндетті.

• Кофе диірменшесі тек дәнді кофені уатуға арналған.

• Майлылығы аса жоғары өнімдерді (мысалы , жер жаңғағын) немесе аса

қатты (мысалы, күріш) өнімдерді уатпаған жөн.

• Желі бауын толық тарқатыңыз.

• Қақпағын ашыңыз, (1).

• Кофе диірменшесіне кофе дәндерін салыңыз.

• Кофе диірменшесінің сиымдылығы– кофе дәндерінің 50 граммы

Ескерту: Кофе диірменшесін қатты толтырмаңыз.

• Қақпағын жабыңыз, қыстырылғанша сағат тілімен бұраңыз.

Ескерту: Қақпағы дұрыс жабылмаған жағдайда құрылғы қосылмайды.

• Желі шнурының ашасын розеткаға салыңыз.

• Қосылу түймешесін басып, (15-20 сек) тұрыңыз ( I/0) (2 3).

• Үрдіс аяқталғаннан кейін, кофе диірменшесін электржеліден ажыратып,

қозғағыштың толық тоқтағанын күтіңіз, қақпағын ашып (1), уатылған

кофені алыңыз

Әзірленген дайын ішімдіктің дәм үйлесімділігін сақтау үшін, қажетті кофе

дәндерінің мөлшерін дәл кофе қайнатудың алдында тарту керек.

Ескерту: Жаңа тартылған кофені нығыз жабылатын банкіде немесе

вакуумды қаптамада сақтаған жөн, өйткені, ауадағы оттегі кофе

майларына кері әсерін тигідезі, оның нәтижесінде, дайын ішімдіктің жұпар

иісі нашарлайды.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

• Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз,

• Кофе диірменшесінің корпусын ылғал матамен сүртіңіз.

• Ластануды кетіру мақсатында жұмсақ тазалағыш заттарды қолданыңыз,

темір щеткалар мен абразивты тазалығыш заттарды қолданбаңыз.

• Кофе диірменшесін суға немесе өзге сүйықтықтарға батырмаңыз.

• Кофе диірменшесін ыдыс жуғыш машинаға салмаңыз.

• Сақтауды ыңғайлау үшін желі бауын арнайы орнына (4) орап қойыңыз,

ол үшін.

• Құрылғыны құрғақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Техникалық сипаттамасы

Қуаттану кернеуі: 230 В ~ 50 Гц

Максималды қуаты : 150 Вт

Өндіруші құрылғылардың сипаттамасын алдын ала ескертусіз өзгерту

хұқығын өзіне қалдырады.

Құралдың қызмет ету мерзімі - 3 жыл

ҚАЗАҚ

5
КОФЕМОЛКА
1. Крышка
2. Кнопка включения (I/O)
3. Корпус
4. Место для хранения сетевого шнура
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием кофемолки внимательно прочитайте инструкцию.
Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответ-
ствует напряжению сети.
Не храните и не используйте прибор в местах с повышенной влажностью и
в непосредственной близости от воды: в ванных комнатах, близи бассей-
нов или других емкостей, наполненных водой, там, где существует возмож-
ность попадания влаги на прибор.
Запрещается использовать прибор вне помещений.
Не ставьте прибор на горячие поверхности, не храните и не используйте
его вблизи источников тепла.
Перед использованием кофемолки проверьте, нет ли в ней посторонних
предметов.
Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
Будьте особенно внимательны, когда устройством пользуются дети или
люди с ограниченными возможностями.
Не позволяйте детям играть с кофемолкой.
Не прикасайтесь к вращающимся ножам прибора. Перед тем, как открыть
крышку, дождитесь остановки вращающихся ножей.
Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погру-
жайте прибор в воду или другие жидкости.
Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок и горячих поверх-
ностей.
Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его на прибор.
Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания.
Запрещается самостоятельно ремонтировать кофемолку. При возникно-
вении неполадок обращайтесь в ближайший авторизованный сервисный
центр.
Запрещается снимать крышку кофемолки, если она подключена к электро-
сети.
Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или если вы его
не используете. Вынимая сетевой провод из розетки, не тяните за него.
Не беритесь за вилку сетевого провода мокрыми руками.
Максимально допустимое время непрерывной работы - не более 30 секунд
с обязательным перерывом не менее 1-2 минут.
Кофемолка предназначена только для домашнего использования.
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Извлеките кофемолку из упаковки.
Перед включением убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответ-
ствует напряжению сети.
Снимите крышку (1), повернув ее против часовой стрелки.
Протрите емкость для кофе, ножи, крышку и корпус кофемолки влажной
тканью, а затем вытрите насухо.
РАБОТА
Максимально допустимое время непрерывной работы - не более 30 секунд с
обязательным перерывом не менее 1-2 минут.
Кофемолка предназначена только для измельчения кофе в зернах.
Не рекомендуется измельчать продукты с высоким содержанием масла
(например, арахис) или слишком твёрдые (например, рис).
Полностью размотайте сетевой шнур
Откройте крышку (1).
Засыпьте в кофемолку кофейные зерна.
Вместимость кофемолки – около 50 граммов кофейных зерен.
Примечание: Не переполняйте кофемолку.
Закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке до фиксации.
Примечание: При неправильно закрытой крышке устройство не включится.
Потяните за вилку сетевого шнура и полностью размотайте его.
Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
Нажмите и удерживайте (около 15-25 сек.) кнопку включения (I/0) (2).
По окончании помола отключите кофемолку от электросети, дождитесь пол-
ной остановки двигателя, снимите крышку (1) и извлеките помолотый кофе.
Для достижения наилучшего вкуса готового напитка рекомендуется пере-
малывать требуемое количество кофейных зерен непосредственно перед
варкой кофе.
Примечание: рекомендуется хранить свежемолотый кофе в плотно закры-
тых банках или в вакуумной упаковке, так как кислород, содержащийся в воз-
духе, отрицательно влияет на кофейные масла и ухудшает аромат готового
напитка.
ЧИСТКА И УХОД
Перед чисткой отключите прибор от сети.
Протрите корпус кофемолки влажной тканью.
Для удаления загрязнений используйте мягкие чистящие средства, не
пользуйтесь металлическими щетками и абразивными моющими сред-
ствами.
Не погружайте кофемолку в воду или другие жидкости.
Не помещайте кофемолку в посудомоечную машину.
Для удобства хранения смотайте сетевой шнур в предназначенное для
этого место (4).
Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей.
Технические характеристики
Напряжение питания: 230 В ~ 50 Гц
Максимальная мощность: 150 Вт
Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов
без предварительного уведомления
Срок службы прибора - 3 года
Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и рос-
сийским стандартам безопасности и гигиены.
АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ, Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИй

4
KAFFEEMÜHLE
1. Deckel
2. Einschaltknopf (I/O)
3. Gehäuse
4. Platz der Wicklung des Netzkabels
SICHERHEITSMAßNAHMEN
Vor dem Einsatz der Kaffeemühle lesen Sie bitte die Anweisung aufmerksam durch.
Bevor Sie die Kaffeemühle einschalten, stellen Sie fest, dass die Arbeitsspannung
des Geräts der Netzspannung entspricht.
Bewahren Sie und verwenden Sie das Gerät an den Stellen mit erhöhter
Feuchtigkeit und in der unmittelbaren Wassernähe nicht: Im Badezimmer, in der
Nähe von Schwimmhallen und anderen mit Wasser gefüllten Räumen, dort, wo
es die Gefahr besteht, dass Wasser auf das Gerät kommt.
Es ist verboten, das Gerät außerhalb der Räumen zu verwenden.
Stellen Sie das Gerät auf heiße Oberflächen nicht, bewahren Sie es und verwen-
den Sie es in der Nähe von Wärmequellen nicht.
Vor dem Einsatz der Kaffeemühle stellen Sie fest, dass sich keine Fremdkörper
darin befinden.
Verwenden Sie den Zubehör nicht, der im Lieferumfang nicht enthalten ist.
Lassen Sie das eingeschaltete Gerät ohne Aufsicht nicht.
Seien Sie besonders aufmerksam, wenn das Gerät von Kindern oder behinder-
ten Menschen verwendet wird.
Lassen Sie Kinder mit der Kaffeemühle nicht spielen.
Berühren Sie die rotierenden Messer des Geräts nicht. Nehmen Sie den Deckel
erst dann ab, wenn die rotierenden Messer ablaufen.
Um Stromschädigung oder Entflammung zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät
ins Wasser oder andere Flüssigkeiten nicht ein.
Achten Sie darauf, dass Netzkabel mit keinen scharfen Kanten und heißen
Oberflächen kontaktiert.
Verdrehen Sie den Netzkabel nicht, wickeln Sie ihn auf das Gerät nicht auf.
Verwenden Sie das Gerät mit beschädigtem Netzkabel nicht.
Es ist verboten, die Kaffeemühle selbstständig zu reparieren. Falls irgendwelche
Störungen auftreten, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Service-Zentrum
in Ihrer Nähe.
Es ist verboten, den Deckel der Kaffeemühle abzunehmen, wenn sie an das Netz
angeschlossen ist.
Immer vor der Reinigung oder wenn das Gerät nicht benutzt wird, schalten Sie
es vom Stromnetz ab. Wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ausnehmen,
ziehen Sie es nicht. Berühren Sie den Stecker mit nassen Händen nicht.
Die höchstzulässige Dauer eines ununterbrochenen Betriebs beträgt höchstens
30 Sek. unbedingt mit einer Pause von wenigstens 1-2 Minuten.
Die Kaffeemühle ist ausschließlich für Haushaltsnutzung geeignet.
VOR DEM EINSATZ
Nehmen Sie die Kaffeemühle aus der Verpackung heraus.
Bevor Sie die Kaffeemühle einschalten, stellen Sie fest, dass die Arbeitsspannung
des Geräts der Netzspannung entspricht.
Nehmen Sie den Deckel ab (1), drehen Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn.
Wischen Sie den Behälter für Kaffee, Messer, Deckel und Gehäuse mit einem
feuchten Tuch ab, dann reiben sie diese trocken.
BETRIEB
Die höchstzulässige Dauer eines ununterbrochenen Betriebs beträgt höchstens
30 Sek. unbedingt mit einer Pause von wenigstens 1-2 Minuten.
Die Kaffeemühle ist nur für das Mahlen des Kaffees in Bohnen geeignet.
Es wird nicht empfohlen, Produkte mit hohem Ölgehalt (zum Beispiel Erdnüsse)
zu mahlen, sowie zu harte Produkte (zum Beispiel Reis).
Spulen Sie das Netzkabel völlig ab.
Nehmen Sie den Deckel ab (1).
Füllen Sie Kaffeebohnen in die Kaffeemühle.
Die Aufnahmefähigkeit der Kaffeemühle ist etwa 50 Gramm Kaffeebohnen.
Anmerkung: Überfüllen Sie die Kaffeemühle nicht.
Drehen Sie den Deckel im Uhrzeigersinn bis zur Fixierung, so schließen Sie den
Deckel.
Anmerkung: Wenn der Deckel nicht richtig geschlossen ist, schaltet sich das Gerät
nicht ein.
Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose ein.
Drücken und halten Sie (etwa 15-25 Sek.) den Einschaltknopf (I/O) (2).
Nach dem Mahlen schalten Sie die Kaffeemühle vom Stromnetz ab, warten Sie
bis Motor völlig abläuft, nehmen Sie den Deckel ab (1) und nehmen Sie den
gemahlten Kaffee heraus.
Um den besten Geschmack des Getränks zu bekommen, wird es empfohlen, erfor-
derliche Menge der Kaffeebohnen unmittelbar vor dem Kaffeekochen zu mahlen.
Anmerkung: Es wird empfohlen, den frisch gemahlten Kaffe in dicht geschlos-
senen Büchsen oder Vakuumverpackung aufzubewahren, weil der in der Luft
enthaltene Sauerstoff auf Kaffeebohnenöle negativ ausnwirkt und das Aroma des
Getränks verschlechtert.
REINIGUNG UND PFLEGE
Vor der Reinigung schalten Sie das Gerät vom Netz ab.
Wischen Sie das Gehäuse der Kaffeemühle mit einem feuchtem Tuch ab.
Um Verschmutzungen zu entfernen, verwenden Sie weiche Reinigungsmittel,
benutzen Sie keine Metallbürsten und abrasiven Waschmittel.
Tauchen Sie die Kaffeemühle ins Wasser und andere Flüssigkeiten nicht ein.
Spülen Sie die Kaffeemühle in der Spülmaschine nicht.
Um die Kaffeemühle bequem aufzubewahren, spulen Sie das Netzkabel an der
dafür geeigneten Stelle (4) ab.
Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen kühlen Ort, zu dem Kinder keinen
Zugang haben.
Technische Daten
Speisespannung: 230 V ~ 50 Gz
Leistungsspitze: 150 Watt
Es bleibt dem Hersteller vorbehalten, technische Daten des Geräts ohne
Vorbescheid zu ändern.
Betriebslebensdauer des Geräts – 3 Jahre
Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen
Verträglichkeit, die in 2004/108/EC Richtlinie des Rates und den Vorschriften
2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

DEUTSCH

3
COFFEE GRINDER
1. Lid
2. Button (I/O)
3. Housing
4. Cord storage
Safety measures
Read this manual carefully before using the coffee mill.
Before switching on make sure appliance working supply voltage meets sup-
ply line voltage.
Do not store or use the appliance at humid places or near by open water
tanks, for instance, in bathrooms, near by swimming pools or any other res-
ervoirs filed with water, and at the places where there is real risk of sprinkling
water on the appliance.
Using the appliance outdoors is not allowed.
Do not place the appliance on hot surfaces, do not store or use it near by
sources of open flame.
• Make sure there are no any foreign objects inside the coffee mill before
using it.
Do not use any accessories not included into delivery set.
Do not leave switched on appliance unattended.
Special care should be taken when children or disabled persons are using the
appliance.
Do not allow kids play with the coffee mill.
Do not touch appliance blades while rotating. Wait until full stop before open-
ing the lid.
In order to avoid electric shock and fire, do not immerse the appliance into
water or any other liquids.
Watch power cord is not touching sharp edges and hot surfaces.
Do not twist power cord or wing it round the appliance.
Do not use the appliance if power cord is damaged.
Self-reparation of coffee mill is not allowed. Apply to the nearest authorized
service center in case of malfunction.
It is forbidden to remove lid of coffee mill when connected to supply line.
Disconnect the appliance from supply line before cleaning or when not in use.
Do not pull power cord when unplugging from wall outlet. Do not hold power
cord plug with wet hands.
Maximal time of continuous operation is 30 seconds, break no less then
1-2 minutes should be made between two consequent operations.
Coffee mill is intended for household usage only.
Before using
Unpack coffee mill.
Before switching on make sure working supply voltage of the appliance
meets supply line voltage.
Remove the lid (1) by turning it anticlockwise.
Wipe container intended for coffee beans, blades, lid and housing of coffee
mill with dump cloth and then wipe them dry.
Operation
Maximal time of continuous operation is 30 seconds, break no less then
1-2 minutes should be made between two consequent operations.
Coffee mill is intended for grinding coffee beans only.
Grinding products with high content of oil (for instance, ground nut) or too
hard stuff (for example, rice) is not recommended.
Unwind power cord completely.
Open lid (1).
Put coffee beans into the mill.
Coffee mill capacity is about 50 grams of coffee beans.
Notice: Do not overfill the coffee mill.
To close the lid, turn it clockwise till fixation.
Notice: If the lid is not properly closed, the appliance cannot be switched on.
Insert power cord plug into wall outlet.
Press the lid and hold ON/OFF button (I/0) (2) (for about 15-25 seconds).
Disconnect coffee mill from wall outlet, wait until full stop of its engine,
remove the lid (1) and extract grinded coffee.
It is recommended to grind required amount of coffee beans immediately before
preparing coffee for better taste.
Notice: it is recommended to store freshly grinded coffee in tightly closed cans
or vacuum packing as oxygen contained in air influence coffee oils negatively
and deteriorates aroma of coffee.
Cleaning and maintenance
Disconnect from power supply line before cleaning.
Wipe mill housing with dump cloth.
Use soft detergents to remove dirt; do not use metallic brushes and abrasive
detergents.
Do not immerse the mill into water or any other liquids.
Do not put the mill onto dishwasher.
For convenient keeping, wind the cord to proper position.
Store the mill in cool and dry place inaccessible by children.
Specification
Supply voltage: AC 230 V ~ 50 Hz
Maximal power: 150 W
Manufacturer retains his right to change characteristics of appliances without
any advance notification.
Service life of appliance - 3 years
This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council
Directive 2004/108/ЕС and to the Low Voltage Regulation (2006/95/ЕС)

ENGLISH

2
VT-1546 IM.indd 1 09.12.2013 16:21:19

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Vitek VT-1546 SR an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Kaffeemühlen und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-1546 SR oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-1546 SR und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Vitek VT-1546 SR-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Vitek VT-1546 SR-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Vitek VT-1546 SR.

Allgemeines
Marke Vitek
Model VT-1546 SR | VT-1546
Produkte Kaffeemühle
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen 50 g
Kabelaufwicklung Ja
Pulsfunktion Ja
Kappe Sicherheitsschalter Ja
Produktfarbe Edelstahl
Leistung
AC Eingangsspannung 230 V
Leistung 150 W
AC Eingangsfrequenz 50 Hz
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Vitek VT-1546 SR unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse