Vitek VT-2201 VT Bedienungsanleitung

Vitek VT-2201 VT
6.4 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungVitek VT-2201 VT
MANIKŰR/PEDIKŰR KÉSZLET
KÖRÖMSZÁRÍTÓVAL
A biztonságos használat szabályai
Figyelmesen olvassa el a használati útmatatót
azelőtt, hogy használná a manikűr/pedikűr kész-
letet.
A készlet csak otthoni használatra való.
A készülék megfelelő működésének biztosításá-
hoz ajánlatos minden 20 perc folyamatos műkö-
dés után 15 percre kikapcsolni.
Tűz, áramütés és testi sérülés kockázatának
elkerülése érdekében tartsa be a következő
tanácsokat:
- A készüléket csak a feltüntetett feszültségű
hálózatba csatlakoztassa. Ne engedje a kisy-
gyermekeket játszani a készülékkel. Tartsa
szem előtt a készüléket, amikor kisgyermekek
közelében használja. Csak rendeltetésszerűen
használja a készüléket. Ne használjon a kész-
lethez nem tartozó feltéteket vagy tartozéko-
kat.
- Ne használja a készüléket fürdés vagy zuhay-
nyozás közben. Ne tartsa a készüléket vízzel
telt tartály mellett.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy más folya-
dékba.
- Ne próbálja kivenni a vízbe esett készüléket,
azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót az alj-
zatból. Ne érintse a vizet.
- A túlmelegedés elkerülése érdekében ne hasz-
nálja a készüléket takaró vagy párna alatt.
- Ne használja akészüléket sérült hálózati villával
vagy vezetékkel. Ne javítsa önállóan a készü-
léket. Fordúljon márkaszervizbe a készülék
javításáért vagy a hálózati vezeték cseréjéért.
- Ne tegye a hálózati vezetéket és magát a kéz-
szüléket forró felületek közelébe. Ne hordja a
készüléket a hálózati vezetékénél fogva.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben,
ahol spray-ket használnak vagy oxigén-tartáy-
lyok vannak.
- Ne használja a készüléket, ha kezén seb vagy
kiütés van.
- Kérjen tanácsot orvosától a készülék hasz-
nálata előtt, ha érrendszeri betegsége vagy
cukorbetegsége van.
Ezt az utasítást őrizze meg a készülék egész
használati ideje alatt.
Köszönjük, hogy megvásárolta a beépített
körömszárítóval ellátott manikűr/pedikűr kész-
letet. Most otthon is kiváló manikűrt és pedikűrt
végezhet magának.
A manikúr/pedikűr készletben mindent megtalál,
ami a körmök reszeléséhez, egyenesítéséhez és
fényezéséhez szükséges. A rendszeres használat
folyamán a körmök szépek és egészségesek
lesznek. A tetszetős kivitelezésű tok kényelmes
tárolást és utazást biztosít. A beépített körömz-
szárítót használhatja vízszintes és függőleges
helyzetben is.
A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA
1. Fedél
2. Elfordítható 5-állású kapcsoló a motor sebes-
ségének és forgásirányának szabályozására.
3. Manikűr/pedikűr feltétek.
4. A készülék tárolására és feltöltésére szolgáló
tok.
5. Töltésjelző.
6. Körömszárító.
7. Adapter.
8. Adapter-csatlakozó fészek.
9. Test.
MANIKŰR/PEDIKŰR FELTEK
1. Eldúrvult bőr eltávolító feltét (érdesebb)
2. Eldúrvult bőr eltávolító feltét (kevésbé érde-
sebb)
3. Nagy kúpalakú reszelő feltét
4. Dúrva kúpalakú reszelő feltét
5. Vékony kúpalakú reszelő feltét
6. Kis reszelő korong (dúrva megmunkáláshoz)
7. Kis reszelő korong (finom megmunkáláshoz)
8. Gömbölyű végű reszelő feltét
9. Kutikula-emelő feltét
10. Kefe
11. Puha polírozó feltét
12. Kutikula-kezelő pálcika
A MANIKŰR/PEDIKŰR KÉSZLET HASZNÁLA-
TA
A készülék feltöltése
Az első használat előtt a készüléket 24 órán
keresztül kell tölteni. A további töltési ciklusok
ideje kb. 6 óra. A készülék tárolótokja egyben
töltőegységnek is minősül. Állítsa a (2) kapcsolót
„0” állásba és helyezze a készüléket a töltő-
egységbe. Kapcsolja az adapter csatlakozóját a
készülék fészkébe (8) és dúgja a hálózati adap-
tert az aljzatba. A kijelző (5) a töltés ideje alatt
világítani fog.
Használat előtt vegye ki az adapter csatlakozóját
és húzza ki az adaptert az aljzatból.
Használati utasítás
A feltét csatlakoztatásához egyszerűen helyezze
be azt a fészekbe. A lecsatoláshoz húzza ki. Fel-
vagy lecsatolás előtt győződjön meg arról, hogy
a kapcsoló „0” állásban van. Ezután hozzáláthat
a manikűr/pedikűr elvégzéséhez. A (2) kapcsoló
segítségével szabályozhatja a motor forgásse-
bességét és -irányát.
A készülék táplálása az adaptertől
Ha az akkumulátorok nincsenek feltöltve vagy a
készülék használata közben lemerültek, a további
működtetéshez használhatja a hálózati adap-
tert. Csak a készlethez tartozó hálózati adaptert
használja. Kapcsolja az adapter csatlakozóját
a készülékhez és dúgja a hálózati adaptert az
aljzatba. Várjon 30 másodpercig az akkumulá-
torok előzetes feltöltésére, ezután használhatja
a készüléket.
Tanácsok a feltétek használatához
A körömápolás eredményességét növeli, ha az
adott készülék segítségével történő kezelést
megelőzően a körmét nem áztatja be – ezt a
manikűr/pedikűr után megteheti.
Lentebb felsoroltunk néhány tanácsot a profi
manikűr/pedikűr elvégzéséhez.:
- Eldúrvult bőr eltávolító feltét
A tenyér és a talp eldúrvúlt bőrének eltávolítá-
sához használják. Az erősen eldúrvúlt bőr eltá-
volításához használja az 1. feltétet (érdesebb).
Az eldúrvúlt bőr lágy eltávolításához használja a
2. feltétet (kevésbé érdesebb). Enyhén nyomja
hozzá a tenyér és a talp vagy a sarok eldúrvúlt
bőréhez a feltéteket és kezelje ezeket a helyeket,
előre és hátra mozgatva a készüléket.
- Nagy kúpalakú reszelő feltét (3)
Tyúkszem és érdes bőr eltávolítására használják.
Enyhén nyomja hozzá a bőrhöz és mozgassa
előre és hátra a készüléket
- Dúrva kúpalakú reszelő feltét (4)
A lábköröm ápolására.
- Vékony kúpalakú reszelő feltét (5)
Az eldurvúlt bőr eltávolításához és a benőtt köröm
megtisztításához.
Mozgassa a készüléket a köröm szélétől a közepe
felé.
- Kis reszelő korongok
A körmök reszelésére és alakítására alkalmaz-
hatók. Puha és vékony körmökhöz használja a
finomszemcséjű korongot.
A vastagabb körmökhöz használja először a dúrva
szemcséjű korongot (6), azután a kezelést fejez-
ze be a finomszemcsés koronggal (7).
- Gömbölyű végű reszelő feltét (8)
A láb- és kézköröm ápolására. Ugyan úgy hasz-
nálja, mint a dúrva kúpalakú reszelő feltétet.
- Kutikula-emelő feltét (9)
Legyen óvatos ennek a feltétnek a használatakor,
ne hatoljon mélyre a bőr alá.
A kezelést kezdje a köröm egyik oldalán, fokoza-
tosan haladjon a feltéttel.
- Kefe (10)
Az előzetes vagy végső tisztítás elvégzésére
használják.
- Puha polírozó feltét (11)
A körömfelület fényezésére szolgál a manikűr/
pedikűr után és még simábbá és fényesebbé
teszi a körmöt. Ezt a feltétet hordhatja magával a
köröm kiváló állapotának fenntartására.
A manikűr elvégzése után ajánlatos a kézfejeket
meleg vízbe áztatni, azután nedvesítő krémmel
vagy ápolóval kezelni. Ez megvédi a körmöket a
kiszáradástól és megőrzi egészségüket.
A KÖRÖMSZÁRÍTÓ HASZNÁLATA
Csatlakoztassa az adaptert a tok oldalán talál-
ható fészekhez. Dúgja az adaptert a hálózatba.
Bekapcsoláshoz nyomja meg a tok másik oldalán
található „Be/Ki” kapcsolót. A szárító úgy van
megtervezve, hogy használható vízszintes (az
asztalra vagy a padlóra letéve megfelelően a
kéz- vagy lábköröm szárításához) és függőleges
helyzetben – a kényelmesebb szárításhoz (lásd
az ábrát). Amikor úgy érzi, hogy a körmök megz-
száradtak, kapcsolja ki a szárítót.
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
A készlethez tartozó adapter ehez a manikűr/
pedikűr készülékhez van tervezve. Az adaptert
sérülése esetében cserélje ki egy azonosra. A
készülék meghibásodása esetében fordúljon
márkaszervizbe.
Ne ejtse le a készüléket, mert a belső részei
megsérülhetnek. Tisztítás előtt mindig kapcsolja
ki a készüléket és vegye ki a hálózati adaptert az
aljzatból. Ne használjon a készülék tisztításához
oldószert vagy súrolószert. A készüléket nedves
ruhával törölheti.
A feltéteket időnként törölje le alkohollal.
Az adapter műszaki adatai
Bemenő tápfeszültség 220-230 V ~ 50 Hz
Kimenő feszültség 2,8 V 500 mA egyenáram
A gyártó fenntartja a jogát a készülékek jellem-
zőinek megváltoztatására előzetes bejelentés
nélkül.
A készülék legalább 3 évig szolgál.
Garancia
A garancia részletes feltételeit megkaphatja a
készüléket eladó márkaképviselőtől. A garancia
időtartama alatt, bármilyen kifogás benyújtá-
sakor, fel kell mutatni a számlát vagy a vételi
igazolást.
Az adott termék megfelel a 89/336/
EEC Európai Közösség direktíva az
elektromágneses összeférhetőség-
hez támasztott követelményeinek
valamint a 73/23 EEC kisfeszültségű
berendezésekre vonatkozó rende-
letnek.

MAGYAR

7
КОМПЛЕКТ ЗА МАНИКЮР И ПЕДИКЮР
СЪС СУШЕНЕ ЗА НОКТИ
Указания за безопасно използване
Внимателно прочетете инструкцията, преди да
използвате дадения прибор за маникюр и педи-
кюр.
Приборът е предназначен само за домашно
използване.
За осигуряване на нормална работа на прибора
се препоръчва той да бъде изключван за 15 мин.
след всеки 20 мин. непрекъсната работа.
За да се избегне риска от възпламеняване,
електрошок и опасност за здравето, спаз-
вайте следните правила:
- Винаги включвайте прибора в мрежата с нап-
режение, което съответства на напрежението,
посочено на маркировката на прибора. Не раз-
решавайте на деца да си играят с прибора. Не
оставяйте прибора без надзор, ако в близост
до него има деца. Не използвайте прибора не
по предназначение. Не използвайте наставки
или принадлежности, които не са препоръчани
от производителя.
- Не използвайте прибора по време на къпане
във вана или вземане на душ. Не съхранявайте
комплекта в близост до резервоари с вода.
- Не потапяйте прибора във вода или в други
течности.
- Не се опитвайте да изваждайте прибора вед-
нага, ако той е паднал във вода. Първоначално
го изключете от мрежата. Направете това неза-
бавно.
- За да избегнете пренагряването, не използ-
вайте прибора под одеяло или под възглавни-
ца.
- Не използвайте прибора при повреда на кабе-
ла за мрежата, след падане или повреда на
прибора. Обърнете се в най-близкия сервизен
център за проверка за електробезопасност на
прибора и за ремонт в случай на повредата
му.
- Не разполагайте кабела за мрежата и самия
прибор в близост до горещи повърхности. Не
пренасяйте прибора за кабела за мрежата.
- Не използвайте прибора извън помещението
или в места, където се използва аерозол или
се намират съдове с кислород.
- Не използвайте прибора, ако имате рани или
обриви на пръстите.
- Консултирайте се с лекар преди използване
на прибора, ако страдате от заболявания на
кръвоносните съдове или захарен диабет.
Съхранявайте дадената инструкция в продълже-
ние на целия срок на използване на прибора.
Благодарим Ви за купуването на дадения комп-
лект за маникюр/педикюр
с вградена сушилка за нокти. Сега Вие можете да
си правите превъзходен маникюр и педикюр, без
да излизате от дома.
В този комплект ще намерите всичко необхо-
димо за подпилване, подравняване и полиране
на нокти. При редовно използване на прибора
Вашите нокти ще станат по-здрави. Калъфът с
привлекателен дизайн е удобен за съхраняване и
пренасяне на комплекта. Вградената сушилка за
нокти може да се използва както в хоризонтално,
така и във вертикално положение.
ОПИСАНИЕ НА ПРИБОРА:
1. Капак.
2. Въртящ се превключвател с 5 позиции за регу-
лиране на скоростта и посоката на ротация на
двигателя.
3. Наставки за маникюр/педикюр.
4. Калъф за съхраняване и дозареждане на при-
бора.
5. Индикатор на зареждане.
6. Сушилка за нокти.
7. Адаптер.
8. Букса за включване на адаптера.
9. Корпус.
НАСТАВКИ ЗА МАНИКЮР/ПЕДИКЮР
1. Наставка за отстраняване на огрубяла кожа
(по-грапава).
2. Наставка за отстраняване на огрубяла кожа
(по-малко грапава).
3. Голяма конусовидна наставка за подпилване.
4. Груба конусовидна наставка за подпилване.
5. Фина конусовидна наставка за подпилване.
6. Малък диск за подпилване (за груба обработ-
ка).
7. Малък диск за подпилване (за фина обработ-
ка).
8. Наставка за подпилване с кълбовиден нак-
райник.
9. Наставка за приповдигане на кожички.
10. Четка.
11. Мека наставка за полиране.
12. Пръчица за поддържане на кожичките .
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОМП-
ЛЕКТА ЗА МАНИКЮР/ПЕДИКЮР
Указания за зареждане на прибора
При първо използуване приборът е необходи-
мо да се зарежда в продължение на 24 часа.
Обикновенно времето за пълно подзареждане
продължава 6 часа. Калъфът за съхраняване на
прибора е същевременно и зареждащо устройс-
тво. Установете превключвателя 2 в положение
"0" и установете прибора в зареждащото уст-
ройство.
Присъединете адаптера към прибора чрез букса-
та 8 и включете адаптера в мрежата.
След това индикаторът за зареждане 5 ще светне.
Преди използване изключете прибора от мре-
жата.
Указания за използване
За присъединяване на наставките е необходимо
просто да ги вкарате в гнездото. За снемането
им е необходимо да ги изтеглите навън. Преди
снемането или пресъединяването на наставките
се убедете, че превключвателят се намира в поло-
жение "0". След това можете да пристъпите към
маникюра/педикюра. С помощта на превключва-
теля 2 можете да регулирате скоростта и посоката
на ротацията на двигателя.
Захранване на прибора от адаптера
В случай че батериите не са заредени, приборът
може да работи от мрежата. За включване на
прибора в мрежата използвайте само адаптера,
който влиза в дадения комплект. Присъединете
адаптера към прибора чрез буксата 8 и включете
адаптера в мрежата. За максимална работа на
прибора след включване в мрежата е необходимо
да изчакате 30 сек. за дозареждането му.
Препоръки за използване на наставките
За получаване на най-добър ефект при поддър-
жането на нокти с помощта на даденото устройс-
тво не разпарвайте краката преди процедурата
- направете това след педикюра.
По-долу са изложени някои препоръки за изпол-
зване на наставките за получаване на професио-
нален маникюр/педикюр:
- Наставки за отстраняване на огрубяла кожа
Предназначени са за отстраняване на огрубяла
кожа от дланите и стъпалата. За отстраняване
на силно огрубяла кожа използвайте наставката
1 (по-грапавата). За меко премахване на загру-
бяла кожа от неголемите участъци използвайте
наставка 2 (по-малко грапавата). Леко натиснете
посочените наставки към участъците на загрубяла
кожа на стъпалата, петите или дланите и обра-
ботвайте тези места като придвижвате прибора
напред и назад.
- Голяма конусовидна наставка за подпилване
(3)
Предназначена е за мазоли и грапава кожа. Леко
натиснете наставката към кожата и придвижвайте
прибора напред и назад.
- Груба конусовидна наставка за подпилване (4)
За обработване на ноктите на краката.
- Фина конусовидна наставка за подпилване (5)
За отстраняване на загрубели участъци на кожата
и обработване на врастнали нокти. При обработ-
ване се препоръчва приборът да се придвижва по
посока навътре към основата на нокъта.
- Малки дискове за подпилване
Предназначени са за подпилване на нокти и за
да им се придаде форма. За обработване на по-
тънки и меки нокти използвайте диска с по-мека
текстура (7). За обработване на дебели нокти
използвайте диска с груба текстура (6), а окон-
чателното обработване извършвайте с помощта
на диска (7).
- Наставка за подпилване с кълбовиден накрай-
ник (8)
За обработване на дебели нокти на краката и
ръцете. Използвайте също така грубата конусо-
видна наставка за подпилване.
- Наставка за приповдигане на кожички (9)
При обработване на кожички бъдете внимателни
- не допускайте наставката дълбоко да прониква
под кожата. Осъществявайте обработването на
кожичките от единия край на нокъта до другия и
обратно.
- Четка (10)
Използва се за почистване на нокти в края на
процедурата на маникюр/педикюр или за подгот-
вяне на ноктите за полиране.
- Мека приставка за полиране (11)
Използва се за полиране на нокти в края на
процедурата на маникюр/педикюр. Дадената
наставка е удобна за пренасяне в козметична
чантичка, за поддържане на ноктите в безупречно
състояние.
След процедурата за маникюра се препоръчва
да потопите китките на ръцете в топла сапунена
вода и след това да ги обработите с овлажняващо
средство или лосион. Това ще предпази ноктите
от пресъхване и ще ги съхрани здрави.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУШИЛКАТА ЗА НОКТИ
Присъединете кабела на адаптера към буксата,
разположена отстрана на калъфа. Вкарайте адап-
тера в контакта. Натиснете превключвателя "Вкл./
Изкл.", разположен на другата страна на калъфа
за включване на сушилката. Сушилката е констру-
ирана по такъв начин, че тя може да се използва
в хоризонтално (като я сложите на масата или на
пода, за сушене на ноктите на пръстите на ръцете
и краката съответно) и във вертикално положение
- за по-комфортно сушене (вж. рисунката). Когато
почувствате, че ноктите Ви са изсъхнали, изклю-
чете сушилката.
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ
Адаптерът, който влиза в комплекта на дадения
прибор, е специално конструиран за използване
точно с този комплект за маникюр/педикюр. При
повреда на адаптера е необходимо той да бъде
сменен с идентичен. С въпроси за заменяне на
адаптера се обръщайте в специализираните сер-
визни центрове.
Не изпускайте прибора, за да избегнете вътрешни
повреди. Винаги изключвайте адаптера от мрежа-
та преди почистване на прибора. Не използвайте
за почистване на прибора или корпуса му течнос-
ти или абразивни почистващи средства. Допуска
се избърсването на прибора само с влажен плат.
Избърсвайте наставките време от време със
спирт.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА АДАПТЕРА:
Входящ ток: 230 В-50 Хц
Токов добив: 2,8 В DC 500 мA
Производителят си запазва правото да изменя
характеристиките на приборите без предвари-
телно уведомяване.
Срок на използване - над 3 години
Гаранция
Подробни условия на гаранцията могат да бъдат
получени от дилера, който е продал тази апара-
тура. При всяка рекламация по време на срока
на действие на тази гаранция е необходимо да се
представи чека или квитанцията за купуване.
Това изделие съответства на изиск-
ванията за електромагнитна съвмес-
тимост на директива 89/336/ЕЕС на
Съвета на Европа и на нареждането
73/23 ЕЕС за апаратурата с низко
напрежение.

БЪЛГАРСКИ

6
МАНИКЮРҒА ЖƏНЕ ПЕДИКЮРҒА
АРНАЛҒАН ЖИНАҚ
Маникюрға жəне педикюрға арналған жинақты
сатып алғаныңызға алғысымызды білдіреміз.
Маникюрға жəне педикюрға арналған жинақпен
жұмыс қауіпсіз жəне тиімді болу үшін, бұл
құрылғыны қолданар алдында, қолдану
жөніндегі нұсқаулықпен жете танысып алыңыз.
Маникюрға жəне педикюрға арналған жинақ
тырнақты тамаша өңдейді, оған пішін береді
жəне ажарлайды. Бұл жинақты сіз үйде,
сонымен қатар сапарда қолдана аласыз.
Айырбасталатын саптамалар тырнақ пішінін
түзету үшін, оларды қалыпта сақтау үшін жəне
тырнаққа толық күтім жасау үшін тамаша құрал
болып табылады.
Қолдану:
Үйде жəне сапар кезінде:
1. Құрылғыны пайдаланар алдында аккумулятор
батареялары толық зарядталғанына көз
жеткізіңіз. Аккумуляторлық батареяларды
зарядтау үшін жұмыс режимінің
ауыстырыпқосқышын «өшірулі» жағдайына
орнатыңыз, адаптердің алмалы-салмалы
ажыратқышын құрылғы корпусының төменгі
жағындағы ұяшыққа қосыңыз жəне адаптерді
желіге қосыңыз. Зарядталу кезінде сəуледиод
үнемі жарқырап тұрады.
2. Айырбасталатын жеті сапамалардың бірін
таңдап алыңыз жəне оны құрылғыға салыңыз.
Өшірілген құрылғыда саптаманы алу үшін
саптамадан ұстап тұрып, оны жоғары көтеріп
тартыңыз.
3. Құрылғыны қосу (0/II) ауыстырыпқосқышы
арқылы жүргізіледі, ауыстырыпқосқышты
“I” немесе “II” жағдайына қойып, айналудың
қажетті жылдамдығын таңдап алыңыз.
4. Тырнақты өңдеуде жемісті нəтижеге жету үшін
құрылғыны қолданудың алдында қолдағы
жəне аяқтағы тырнақтарды жумаңыз жəне
жібітпеңіз. Оларды ажарлау рəсімінен кейін
жуыңыз, сосын қол жəне тырнақ күтіміне
арналған кремді жағыңыз.
Маникюрға жəне педикюрға арналған жинақ
тырнақ күтіміне арналған айырбасталатын
саптамалармен жинақталады:
A. Ұшы үшкірленген ажарлау саптамасы
саптаманың үшкірленген ұшын шеткі
жақтардан тырнақ ішіне қарай жүргізе отырып,
өлі теріні жою жəне өсіп кеткен тырнақтарды
тазалау үшін қолданылады.
B. Ұшы доғал конусты ажарлау саптамасы
Аяқтағы қалың тырнақты егеу үшін немесе
олардың бетін күту үшін қолданылады.
C. Цилиндрлі ажарлау саптамасы
Аяқтағы қалың тырнақты егеу жəне өңдеу
үшін қолданылады.
D. Ұсақ түйіршікті конусты саптама
Мүйізденген жəне күстеніп кеткен теріні
баппен өңдеу жəне тазарту үшін қолданыды.
Е. Фетрден жасалған конусты ажарлау
саптамасы
Соңғы рет өңдеу, өңдеуден кейін тырнақ
шеттерін түзету жəне тырнақ беттерін
ажарлау үшін қолданылады.
F. Пішін беретін диск
Тырнақты өңдеу жəне оған пішін беру үшін
қолданылады.
G. Шарикті ұшы бар саптама
Қол жəне аяқ бармақтарындағы тырнақты
өңдеу үшін қоданылады.
Н. Маникюрға арналған құрылғы
Тырнаққа тиімді күтім жасау үшін екі
жылдамдықты жұмыс режимімен.
I. Зарядтау индикаторы
Құрылғыны зарядтаған кезде үнемі жанып
тұрады.
ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ МАҢЫЗДЫ
НҰСҚАУЛАР
Электр құрылғыны пайдалану кезінде негізгі
қауіпсіздік шараларын орындау қажет, атап
айтқанда:
Құрылғына қолданудың алдында барлық
нұсқаулармен жете танысып алыңыз.
Қауіпті – электр тоғына түсіп қалмас үшін
(желілік адаптер арқылы жұмыс істеу кезінде):
1. Əрқашан аккумулятор батареяларын
зарядтағаннан кейін, құрылғыны қолданып
болғаннан кейін жəне тазалау алдында
желілік адаптерді желіден ажыратыңыз.
2. Суға түсіп кеткен аспапты судан алмаңыз.
Алдымен желілік адаптерді желіден
ажыратыңыз.
3. Құрылғыны ванна не душ қабылдап жатқан
кезде қолданбаңыз.
4. Құрылғыны суға түсіп кетуі мүмкін жерге
қоймаңыз жəне сақтамаңыз. Суға немесе
басқа сұйықтыққа салмаңыз.
АБАЙ БОЛЫҢЫЗ – күйіп қалмау, электр тоғына
түсіп қалмау, жарақат алмау үшін немесе өрт
қаупін туғызбас үшін:
1. Егер сіз құрылғыны пайдаланбасаңыз немесе
аккумулятор батареяларының зарядталуы
аяқталғаннан кейін желілік адаптерді
розеткадан ажыратыңыз.
2. Құрылғыны балалар, мүгедектер немесе
физикалық ауытқулары бар тұлғалар
қолданып жатқан кезде, оларға күтім жасау
кезінде немесе олардың жанында болған
кезде ерекше назар аудару қажет.
3. Бұл құрылғыны тек оның нұсқаулығында
көрсетілген арнауы бойынша ғана
қолданыңыз. Жеткізу жинағына кіретін
саптамаларды ғана қолданыңыз.
4. Егер құрылғыда сыртқы зақымданулар болса,
не болмаса құрылғы тиісті түрде жұмыс
істемей тұрса, не болмаса оны түсіріп алса
не зақымдаса, не болмаса құрылғы суға түсіп
кетсе оны ешқашан қолдаңбаңыз.
5. Бұл құрылғыны желілік адаптер немесе
байланыстырушы сым зақымданған жағдайда
қолдануға болмайды.
6. Желілік адаптердің байланыстырушы сымын
бұл құрылғыны тасымалдау үшін немесе сап
ретінде қолданбаңыз.
7. Желілік сымның байланыстыру сымын ыстық
беттерден алшақ ұстаңыз.
8. Құрылғыны жайдан тыс қолдаңбаңыз.
ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ
Құрылғыны күту жəне оған қызмет көрсету
Маникюрға жəне педикюрға арналған
жинақты қауіпсіз, құрғақ жерде сақтаңыз.
Құрылғы корпусын жұмсақ ылғал шүберекпен
сүртіңіз.
Құрылғы корпусын тазалау үшін абразивті
тазалау құралдарын қолданбаңыз.
Құрылғыны ешқашан қандай да бір
сұйықтыққа батырмаңыз.
Бұл құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге
тырыспаңыз. Құрылғыда немесе желілік
адаптерде ақаулықтар тапқан жағдайда
жөндеу үшін рұқсат етілген сервис
орталығына жүгініңіз.
Құрылғыны зарядтау
Аккумулятор батареяларын зарядтау үшін
жұмыс режимінің ауыстырыпқосқышын
«өшірулі» жағдайына қойыңыз, адаптердің
алмалы-салмалы ажыратқышын құрылғы
корпусының төменгі жағындағы ұяшыққа
қосыңыз, сосын адаптерді желіге қосыңыз.
Индикатор (I) зарядталу кезінде жанып
тұрады.
Құрылғыны зарядтап болғаннан кейін желілік
адаптерді розеткадан ажыратыңыз жəне
құрылғыдағы ұяшықтан алмалы-салмалы
ажыратқышты шығарыңыз.
ЕСКЕРТУ:
- бірінші қолданудың алдында аспапты 15
сағат бойы зарядтау қажет.
- аспапты зарядтаудың кейінгі сеанстарының
ұзақтығы шамамен 7 сағат.
- желілік адаптердің корпусы жұмыс кезінде
қызуы мүмкін. Бұл желілік адаптердің
бұзылғандығын білдірмейді, оны одан əрі
қолдана беруге болады.
Зарядтау кезінде сақтық шаралары:
1. Аккумулятор батареяларының максималды
қызмет мерзімін қамтамасыз ету үшін:
Құрылғыны 15 сағаттан артық үздіксіз
зарядтамаңыз.
Аккумулятор батареялары толық зарядталған
кезде құрылғы қорегі үшін желілік адаптерді
қолданбаңыз.
Айына бір рет құрылғыны электр қозғалтқышы
толық тоқтағанға дейін жұмыс істеткізіңіз.
Құрылғыны бірден өшіріңіз жəне аккумулятор
батареяларын толық зарядтаңыз.
Құрылғыны температурасы 0°С төмен
жəне +40°С жоғары болатын бөлмеде
зарядтамаңыз жəне сақтамаңыз.
Осы құрылғыны жылыту радиаторларының,
басқа жылу көздерінің жанында немесе жарық
күн сəулесі түсіп тұрған жерде зарядтамаңыз
жəне сақтамаңыз.
Құрылғыны ылғал немесе дымқыл жерде
зарядтамаңыз жəне сақтамаңыз.
2. Зарядталу аяқталғаннан кейін желілік
адаптерді розеткадан шығарыңыз.
Аккумулятор батареяларын жою
Бұл құрылғыны оның қызмет мерзімі біткеннен
кейін кəдеге жаратудың алдында одан
аккумулятор батареяларын шығарып тастау
қажет.
Келесі рəсімдерді орындаңыз:
1. Құрылғыны өшіріңіз.
2. Бұрауышты пайдалана отырып, құрылғы
корпусының артқы жағында орналасқан
бұраманы бұрап шығарыңыз.
3. Жоғарғы пластмассалық бекіткішті көтеріңіз.
4. Аккумулятор батареяларын шығарыңыз.
Құрылғыда никель-металлогидридті
аккумуляторлар (Ni-MH) пайдаланылады.
Бұл аккумуляторлар қайта өңдеуге немесе
сəйкесінше кəдеге жаратуға жатады.
Қызметі біткен никель-металлогидридті
аккумуляторларды тұрмыстық қалдықтармен
бірге тастамаңыз.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Қорек 230 В ~ 50 Гц
АС адаптер 2,8 В DC 500 mA
Өндіруші алдын ала хабарламастан
аспаптың сипаттамаларын өзгертуге
құқылы.
Аспаптың қызмет мерзімі 3 жылдан кем
емес
Гарантиялық мiндеттiлiгi
Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан
бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға
ғана берiледi. Осы гарантиялық мiндеттiлiгiндегi
шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе
квитанциясын көрсетуi қажет.
Бұл тауар ЕМС – жағдайларға
сəйкес келедi негiзгi
Мiндеттемелер 89/336/EEC
Дерективаның ережелерiне
енгiзiлген Төменгi Ережелердiң
Реттелуi (73/23 EEC)

ҚАЗАҚ

5
НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА
С СУШКОЙ ДЛЯ НОГТЕЙ
Указания по безопасному использованию
Внимательно прочитайте инструкцию перед
тем, как использовать данный набор для мани-
кюра и педикюра.
Прибор предназначен только для домашнего
использования.
Для обеспечения нормальной работы прибора
рекомендуется отключать его на 15 мин. после
каждых 20 мин. непрерывной работы.
Во избежание риска возгорания, электро-
шока и нанесения вреда здоровью соблю-
дайте следующие рекомендации:
- Всегда подключайте прибор к сети с напря-
жением, которое соответствует напряжению,
указанному на маркировке прибора. Не раз-
решайте детям играть с прибором. Не остав-
ляйте прибор вне поля зрения, если рядом
находятся дети. Не используйте прибор не
по назначению. Не используйте насадки или
принадлежности, не рекомендованные про-
изводителем.
- Не пользуйтесь прибором во время купания
в ванной или принятия душа. Не храните
набор возле резервуаров с водой.
- Не погружайте прибор в воду или иные жид-
кости.
- Не пытайтесь сразу достать прибор, если он
упал в воду. Сначала отключите его от сети.
Сделайте это немедленно.
- Во избежание перегрева не пользуйтесь
прибором под одеялом или подушкой.
- Не пользуйтесь прибором при поврежденном
сетевом шнуре, после падения или повреж-
дения прибора. Обратитесь в ближайший
сервисный центр для проверки электробезо-
пасности прибора и для ремонта в случае его
поломки.
- Не располагайте сетевой шнур и сам прибор
вблизи горячих поверхностей. Не переноси-
те прибор за сетевой шнур.
- Не используйте прибор вне помещения либо
в местах, где используются аэрозоли или
расположены емкости с кислородом.
- Не пользуйтесь прибором, если на пальцах
имеются раны или сыпь.
- Проконсультируйтесь с врачом перед
использованием прибора, если у вас есть
заболевания сосудов или сахарный диабет.
Храните данную инструкцию в течение всего
периода использования прибора.
Мы благодарим вас за покупку данного набора
для маникюра/педикюра
со встроенной сушилкой для ногтей. Теперь вы
можете делать себе превосходный маникюр и
педикюр, не выходя из дома.
В этом наборе вы найдете все, что нужно для
подпиливания, подравнивания и полировки
ногтей. При регулярном использовании при-
бора ваши ногти станут более здоровыми.
Привлекательный своим дизайном футляр удо-
бен для хранения и транспортировки набора.
Встроенная сушилка для ногтей может исполь-
зоваться как в горизонтальном, так и в верти-
кальном положении.
ОПИСАНИЕ ПРИБОРА:
1. Крышка.
2. Вращающийся 5-позиционный переключа-
тель для регулировки скорости и направле-
ния вращения двигателя.
3. Насадки для маникюра/педикюра.
4. Футляр для хранения и подзарядки прибо-
ра.
5. Индикатор зарядки.
6. Сушилка для ногтей.
7. Адаптер.
8. Разъем для подключения адаптера.
9. Корпус.
НАСАДКИ ДЛЯ МАНИКЮРА/ПЕДИКЮРА
1. Насадка для удаления огрубевшей кожи
(более шероховатая).
2. Насадка для удаления огрубевшей кожи
(менее шероховатая).
3. Большая конусообразная насадка для под-
пиливания.
4. Грубая конусообразная насадка для под-
пиливания.
5. Тонкая конусообразная насадка для под-
пиливания.
6. Малый диск для подпиливания (для грубой
обработки).
7. Малый диск для подпиливания (для тонкой
обработки).
8. Насадка для подпиливания со сфериче-
ским наконечником.
9. Насадка для приподнимания кутикулы.
10. Щетка.
11. Мягкая насадка для полировки.
12. Палочка для ухода за кутикулой.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАБОРА
ДЛЯ МАНИКЮРА/ПЕДИКЮРА
Указания по зарядке прибора
Перед первым использованием прибор следу-
ет заряжать в течение 24 часов. Обычное время
полной зарядки составляет 6 часов. Футляр
для хранения прибора одновременно является
зарядным устройством. Установите переключа-
тель 2 в положение "0" и установите прибор в
зарядное устройство.
Подсоедините адаптер к прибору через разъем
8 и подключите адаптер к сети.
После этого загорится индикатор зарядки 5 .
Перед использованием отсоедините прибор
от сети.
Указания по использованию
Для подсоединения насадок необходимо про-
сто вставить их в гнездо. Для отсоединения
необходимо потянуть их наружу. Перед отсо-
единением или подсоединением насадок убе-
дитесь, что переключатель находится в поло-
жении "0". После этого вы можете приступать
к маникюру/педикюру. С помощью переклю-
чателя 2 вы можете регулировать скорость и
направление вращения двигателя.
Питание прибора от адаптера
В случае если батареи не заряжены, прибор
может работать от сети. Для подключения
прибора к сети используйте только тот адап-
тер, которым комплектуется данный набор.
Подсоедините адаптер к прибору через разъем
8 и подключите адаптер к сети. Для того чтобы
прибор работал в полную силу после подклю-
чения к сети, необходимо подождать 30 сек.
для его подзарядки.
Рекомендации по использованию насадок
Для получения наилучшего эффекта при уходе
за ногтями с помощью данного набора не рас-
паривайте ноги перед процедурой - сделайте
это после педикюра.
Ниже приведены некоторые рекомендации по
использованию насадок для получения про-
фессионального маникюра/педикюра:
- Насадки для удаления огрубевшей кожи
Предназначены для удаления огрубевшей кожи
с ладоней и ступней. Для удаления сильно
огрубевшей кожи используйте насадку 1 (более
шероховатую). Для мягкого удаления огрубев-
шей кожи с небольших участков используйте
насадку 2 (менее шероховатую). Слегка при-
жмите указанные насадки к участкам огрубев-
шей кожи на ступнях, пятках или на ладонях и
обрабатывайте эти места, двигая прибор впе-
ред и назад.
- Большая конусообразная насадка для под-
пиливания (3)
Предназначена для удаления мозолей и шеро-
ховатостей с кожи. Слегка прижмите насадку к
коже и двигайте прибор вперед и назад.
- Грубая конусообразная насадка для подпи-
ливания (4)
Для обработки ногтей на ногах.
- Тонкая конусообразная насадка для подпи-
ливания (5)
Для удаления огрубевших участков кожи и
обработки вросших ногтей. При обработке
рекомендуется двигать прибор по направлению
снаружи внутрь к основанию ногтя.
- Малые диски для подпиливания
Предназначены для подпиливания ногтей и для
придания им формы. Для обработки более тон-
ких и мягких ногтей используйте диск с более
мягкой текстурой (7). Для обработки толстых
ногтей используйте диск с грубой текстурой
(6), а финальную обработку производите с
помощью диска (7).
- Насадка для подпиливания со сферическим
наконечником (8)
Для обработки толстых ногтей на ногах и руках.
Используйте так же, как и грубую конусообраз-
ную насадку для подпиливания.
- Насадка для приподнимания кутикулы (9)
При обработке кутикулы будьте осторожны - не
допускайте, чтобы насадка глубоко проникала
под кожу. Обработку кутикулы производите от
одного края ногтя к другому и обратно.
- Щетка (10)
Используется для очистки ногтей в конце про-
цедуры маникюра/педикюра или для подготов-
ки ногтей к полировке.
- Мягкая насадка для полировки (11)
Используется для полировки ногтей в конце
процедуры маникюра/педикюра.
Данную насадку удобно носить в косметичке
для поддержания ногтей в безупречном состо-
янии.
После процедуры маникюра рекомендуется
погрузить кисти рук в теплую мыльную воду и
затем обработать их каким-либо увлажняющим
средством или лосьоном.
Это предохранит ногти от пересушивания и
сохранит их здоровыми.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУШИЛКИ ДЛЯ НОГТЕЙ
Подсоедините шнур адаптера к разъему, рас-
положенному на боковой стороне футляра.
Вставьте адаптер в розетку. Нажмите переклю-
чатель "Вкл./Выкл.", расположенный на другой
стороне футляра для включения сушилки.
Сушилка сконструирована таким образом,
что ее можно использовать в горизонтальном
(положив ее на стол или на пол для сушки ног-
тей на пальцах рук и ног соответственно) и в
вертикальном положении - для более комфорт-
ной сушки (см. рисунок).
Когда вы почувствуете, что ногти высохли,
выключите сушилку.
ЧИСТКА И УХОД
Адаптер, которым комплектуется данный при-
бор, специально сконструирован для исполь-
зования именно с этим набором для мани-
кюра/педикюра. При повреждении адаптера
его необходимо заменить на идентичный. С
вопросами по замене адаптера обращайтесь в
специализированные сервисные центры.
Не роняйте прибор во избежание внутренних
повреждений. Всегда отсоединяйте адаптер от
сети перед чисткой прибора. Не используйте
для чистки прибора или его корпуса жидкости
или абразивные чистящие средства. Прибор
допускается протирать влажной тканью.
Насадки время от времени протирайте спир-
том.
ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ АДАПТЕРА:
Вход: 230 В-50 Гц
Выход: 2,8 В DC 500 мA
Производитель оставляет за собой право
изменять характеристики приборов без пред-
варительного уведомления.
Срок службы прибора не менее 3-х лет
Данное изделие соответствует всем
требуемым европейским и россий-
ским стандартам безопасности и
гигиены.
Производитель: АН-ДЕР ПРОДАКТС ГмбХ,
Австрия
Нойбаугюртель 38/7А, 1070 Вена, Австрия

РУССКИЙ

4
HAND- UND FUSSPFLEGESET MIT
NAGELTROCKNER
Hinweise für dei sichere Anwendung
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerk-
sam durch, bevor Sie dieses Gerät zur Hand- und
Fußpflege verwenden.
Das Gerät ist nur für die Anwendung in Privathaushalten
bestimmt.
Für eine störungsfreie Arbeit des Gerätes empfiehlt
es sich es nach jeden 20 Minuten fortlaufender Arbeit
für 15 minuten abzuschalten.
Um das Risiko von Feuerentfachung,
Elektroschock und Gesundheitsschäden zu
vermeiden, halten Sie Sich an doe folgenden
Anweisungen:
- Schließen Sie das Gerät an ein Stromnetz mit
einer Spannung an, die der Spannung auf der
Markierung des Gerätes entspricht. Erlauben Sie
Kindern nicht damit zu spielen. Lassen Sie das
Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich
Kinder daneben befinden. Benutzen Sie das Gerät
nicht anderweitig als nach seiner Bestimmung.
Benutzen Sie keine Aufsätze oder Zubehör, das
nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter der Dusche
oder während Sie ein Bad nehmen. Bewahren Sie
das Gerät nicht neben Wasserbehältern auf.
- Tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder in
andere Flüssigkeiten.
- Versuchen Sie nicht das Gerät sofort rauszuneh-
men, wenn es ins Wasser gefallen ist. Schalten
Sie es zuerst vom Stromnetz ab. Machen Sie das
sofort.
- Benutzen Sie das Gerät unter einer Decke oder
einem Kissen, um eine Überhitzung zu vermei-
den.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Netzschnur
beschädigt ist, wenn es runtergefallen ist oder
anders beschädigt wurde. Wenden Sie Sich an
das nächste Service-Center für eine Überprüfung
der elektrischen Sicherheit und – wenn notwendig
– für eine Reparatur.
- Platzieren Sie die Netzschnur und das Gerät selbst
nicht in der Nähe von heißen Oberflächen. Tragen
Sie das Gerät nicht an der Netzschnur.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder
dort, wo Sprays verwendet werden oder
Sauerstoffbehälter aufbewahrt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Wunden
oder Ausschlag auf den Fingern haben.
- Lassen Sie Sich von Ihrem Arzt beraten, wenn Sie
an einer Gefäßerkrankung oder an Zuckerkrankheit
leiden.
- Heben Sie diese Gebrauchsanweisung während
der ganzen Anwendungsperiode des Gerätes auf.
Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Hand- und
Fußpflegesets mit dem eingebauten Nageltrockner.
Jetzt können Sie Sich eine hervorragende Maniküre
und Pediküre machen, ohne das Haus zu verlassen.
Sie werden in diesem Set alles finden, was Sie zum
Nachfeilen, Zurechtstützen und zum Polieren der
Nägel brauchen. Bei einer regelmäßigen Anwendung
des Gerätes werden Ihre Nägel gesünder werden. Der
Behälter mit dem attraktiven Design ist bequem und
handlich für die Aufbewahrung und den Transport
des Sets. Der eingebaute Nageltrockner kann waag-
recht und senkrecht angewendet werden.
BESCHREIBUNG DES GERÄTES:
1. Deckel
2. Drehschalter mit 5 Positionen für die Regelung
der Geschwindigkeit und der Laufrichtung des
Motors.
3. Aufsätze für Maniküre/Pediküre.
4. Behälter für die Aufbewahrung und für die
Aufladung des Gerätes.
5. Ladeanzeige.
6. Nageltrockner.
7. Adapter.
8. Steckbüchse für den Anschluß des Adapters.
9. Gehäuse.
AUFSÄTZE FÜR DIE MANIKÜRE/PEDIKÜRE
1. Aufsatz für die Entfernung von grober Haut (sehr
rauh).
2. Aufsatz für die Entfernung von grober Haut
(weniger rauh).
3. Großer kegelförmiger Abfeilaufsatz.
4. Grober kegelförmiger Abfeilaufsatz.
5. Feiner kegelförmiger Abfeilaufsatz.
6. Kleine Nachfeilscheibe (für die
Grobbearbeitung).
7. Kleine Nachfeilscheibe (für die
Feinbearbeitung).
8. Feilaufsatz mit einem kugelförmigen Endstück.
9. Aufsatz für das Anheben der Kutikula.
10. Bürste.
11. Weicher Polieraufsatz.
12. Stäbchen für die Kutikulapflege.
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DAS HAND-UND
FUSSPFLEGESET
Hinweise für das Aufladen des Gerätes
Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, sollten
Sie es 24 Stunden lang aufladen. Die gewöhnliche
Vollaufladezeit beträgt 6 Stunden. Der Behälter für
die Aufbewahrung des Gerätes ist gleichzeitig ein
Ladegerät. Stellen Sie den Schalter 2 in die Position
“0” und stellen Sie das Gerät in das Ladegerät.
Schließen Sie den Adapter durch die Steckbüchse 8
an das Gerät und schließen Sie den Adapter an das
Stromnetz an.
Danach wird der Ladeindikator 5 aufleuchten.
Schalten Sie das Gerät vor der Anwendung von der
Stromquelle ab.
Hinweise bezüglich der Anwendung
Um die Aufsätze aufzusetzen, brauchen Sie sie nur in
die Büchse zu stecken. Um sie abzutrennen müssen
Sie an ihnen ziehen. Überzeugen Sie Sich vor dem
Auf- oder Absetzen der Aufsätze davon, das der
Schalter in der Position “0” steht. Danach können Sie
zur Hand/Fußpflege übergehen. Mit dem Schalter 2
können Sie die Geschwindigkeit und die Laufrichtung
des Motors regeln.
Netzgerätspeisung
Wenn die Batterien leer sind, kann das Gerät auch
von einem Stromnetz arbeiten. Benutzen Sie für
den Stromanschluß nur den beigelegten Adapter.
Schließen Sie den Adapter an die Büchse 8 des
Gerätes an und schließen Sie ihn dann an eine
Stromquelle an.
Damit das Gerät mit Volleistung nach dem Anschließen
an die Stromquelle arbeitet, ist es notwendig 30
Sekunden für ein kurzes Aufladen zu warten.
Hinweise bezüglich der Anwendung der
Aufsätze
Um ein bestmögliches Ergebnis bei der Nagelpflege
mit Hilfe von diesem Set zu erzielen, baden Sie nicht
Ihre Füße vor der Behandlung – machen Sie das nach
der pediküre.
Unten sund einige Hinweise für die Anwendung der
Aufsätze angeführt, um eine professionelle Hand-
und Fußpflege zu erhalten:
- Aufsätze für die Entfernung von grober Haut
Sie sind für die Entfernung von grober Haut von
den Handflächen und Fußsohlen bestimmt. Für die
Entfernung von sehr grober Haut verwenden Sie den
Aufsatz 1 (sehr rauh). Für eine sanfte Entfernung von
grober Haut von kleineren Flächen verwenden Sie
den Aufsatz 2 (weniger rauh).
Pressen Sie die angeführten Aufsätze leicht an die
groben Hautpartien auf den Fußsohlen, den Fersen
oder den Handflächen und bearbeiten Sie diese
Partien, indem Sie das Gerät nach vorne und wieder
zurück bewegen.
- Großer kegelförmiger Abfeilaufsatz (3)
Er ist für die Entfernung von Hornhaut, Hühneraugen
und rauher Haut bestimmt. Pressen Sie den Aufsatz
leicht an die Haut und bewegen Sie das Gerät vor
und zurück.
- Grober kegelförmiger Abfeilaufsatz (4)
Er ist für die Bearbeitung von Fußnägeln bestimmt.
- Feiner kegelförmiger Abfeilaufsatz (5).
Für die Entfernung grober Hautpartien und der
Bearbeitung von eingewachsenen Nägeln. Bei der
Bearbeitung empfiehlt es sich das Gerät von Außen
nach Innen zu der Nagelbasis zu bewegen.
- Kleine Nachfeilscheiben.
Sie sind für das Nachfeilen der Nägel und für die
Formgebung bestimmt. Für die Bearbeitung von
feineren und weicheren Nägeln benutzen Sie die
Scheibe mit der weicheren Textur (7).
Für die Bearbeitung dicker Nägel benutzen Sie die
Scheibe mit der groben Textur (6), und führen Sie die
Endbearbeitung dann mit der Scheibe (7) durch.
- Feilaufsatz mit einem kugelförmigen Endstück (8).
Für die Bearbeitung von dicken Nägeln auf Händen
und Füßen. Benutzen Sie ihn genauso, wie wie den
groben kegelförmigen Abfeilaufsatz.
- Aufsatz für das Anheben der Kutikula (9).
Seine Sie bei der Bearbeitung der Kutikula vorsichtig
– lassen Sie es nicht zu, das der Aufsatz tief unter
die Haut dringt. Bearbeiten Sie die Kutikula von dem
einen bis zum anderen Nagelrand und zurück.
- Bürste (10).
Sie wird für die Reinigung der Nägel am Ende der
Hand- und Fußpflege und bei der Poliervorbereitung
der Nägel angewendet.
- Weicher Polieraufsatz (11).
Wird für das Polieren der Nägel am Ende der Hand-
und Fußpflege benutzt. Sie können diesen Aufsatz
bequem in der Kosmetiktasche mit sich tragen, um
die Nägel in einem tadellosen Zustand zu erhalten.
Nach der Maniküre empfiehlt es sich die Hände in
warmes Seifenwasser zu tauchen und sie danach mit
einem Hautfeuchtigkeitsmittel oder einer Lotion zu
behandeln. Das wird Ihre Hände vor dem Austrocknen
schützen und sie gesund halten.
ANWENDUNG DES NAGELTROCKNERS
Schließen Sie die Adapterschnur an die Büchse an
der Seite des Behälters an. Stecken Sie den Adapter
an eine Steckdose. Pressen Sie den Schalter “An/
Aus”, der sich auf der anderen Seite des Behälters
befindet, um den Nageltrockner einzuschalten. Der
Trockner wurde so konstruiert, das er waagrecht
(indem Sie ihn auf den Tisch oder auf den Boden
für das Trocknen der Hand- oder Fußnägel legen)
und senkrecht – für das bequeme Trocknen (siehe
Abbildung) – benutzt werden kann. Wenn Sie fühlen,
das Ihre Nägel trocken sind, schalten Sie das Gerät
aus.
REINIGUNG UND PFLEGE
Der beigelegte Adapter wurde speziell für die
Anwendung mit diesem Hand- und Fußpflegeset
konstruiert. Wenn der Adapter beschädigt werden
sollte, muß er von einem identischen Teil ersetzt
werden. Mit Fragen bezüglich eines Austausches
des Adaptors können Sie Sich an die spezialisierten
Service-Center wenden.
Lassen Sie das Gerät nicht fallen, um innere beschä-
digungen zu vermeiden.Schalten Sie den Adaptor vor
der Reinigung immer vom Stromnetz ab.Benutzen Sie
für die Reinigung des Gerätes oder seines Behälters
keine Flüssigkeiten oder Schleifmittel. Das Gerät darf
mit einem feuchten Stofflappen abgewischt werden.
Wischen Sie die Aufsätze von Zeit zu Zeit mit Alkohol
ab.
TECHNISCHE KENNDATEN DES ADAPTERS:
Eingangsspannung: 230V – 50Hz
Ausgangsspannung: 2,8V DC 500mA
Der Hersteller behält sich das Recht vor die
Gerätcharakteristiken ohne Vormeldung zu ändern.
Benutzungsdauer der Teekanne nicht weniger
als 3 Jahre
Gewährleistung
Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann
man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat,
bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung
soll man während der Laufzeit der vorliegenden
Gewährleistung den Check oder die Quittung über
den Ankauf vorzulegen.
Das vorliegende Produkt entspricht
den Forderungen der elektroma-
gnetischen Verträglichkeit, die in
89/336/EWG -Richtlinie des Rates und
den Vorschriften 73/23/EWG über die
Niederspannungsgeräte vorgesehen
sind.

DEUTSCH

3
MANICURE AND PEDICURE SET WITH
BUILT-IN DRYER FOR HANDS AND FEET
SAFETY INSTRUCTIONS
Read these instructions carefully before
using this manicure and pedicure set.
This appliance is intended for household
use only.
To maintain the appliance in good operat-
ing condition, it is recommended to turn the
appliance off for 15 minutes after 20 minutes
of continuous operation.
To avoid the risk of fire, electrocution
or injury:
- Make sure the voltage indicated on the
specification plate corresponds to the
local voltage. Keep the appliance away
from children. Close supervision is nec-
essary when this appliance is used by or
near children. Use the appliance for the
intended use only. Never use attachments
or accessories other than those recom-
mended by the manufacturer.
- Do not use this appliance when bathing or
taking shower. Do not store or place the
appliance where it may fall or be pulled
into a tub or sink.
- Do not immerse the appliance in water or
other liquids.
- Do not try to reach the appliance if it falls
into water. Unplug it immediately.
- Do not use this manicure/pedicure set
under a blanket or pillow to avoid over-
heating.
- Never operate this appliance if it has a
damaged cord or plug or if it has been
dropped. Take the appliance to the near-
est service center to check its electrical
safety and make repairs if necessary.
- Keep the appliance and the cord away
from heated surfaces. Do not carry the
appliance by its power cord or use the
cord as a handle.
- Do not use the appliance outdoors or
where aerosol products are used or where
oxygen is being administered.
- Do not use the manicure/pedicure set if
there are open wounds or rashes on fin-
gers or toes.
- Consult a physician before using this
appliance if you have diabetes or vascular
problems.
Save this manual for future reference
Thank you for purchasing our manicure and
pedicure set with built-in nail dryer for hands
and feet. Treat yourself to a sensational
manicure or pedicure at home.
This kit has everything you need for the
shaping, filing, smoothing and polishing of
your nails. Regular use will make your nails
healthier. The unit is packed in an attractive
compact case for easy storage and portabil-
ity. The specifically designed storage box
with a built-in nail dryer can be used either in
a horizontal or in a vertical position.
PRODUCT DESCRIPTION:
1. Lid.
2. Rotary 5-position switch for bi-directional
operation.
3. Manicure/pedicure attachments.
4. Storage/charging box.
5. LED charging indicator.
6. Nail dryer.
7. Adapter.
8. Adapter plug.
9. Main body.
MANICURE/PEDICURE ATTACHMENTS
1. Large skin smoothing disc (rough).
2. Large skin smoothing disc (coarse).
3. Large filing cone.
4. Thick point filing cone.
5. Thin point filing cone.
6. Small shaping disc (rough).
7. Small shaping disc (fine).
8. Ball point filing cone.
9. Cuticle lifter.
10. Cleaning brush.
11. Soft padded buffing disc.
12. Hoof stick.
HOW TO USE YOUR MANICURE/PEDI-
CURE SET
How to recharge the appliance:
The appliance must be charged for at least
24 hours before the first use to ensure that
the batteries are fully charged. The normal
full recharging time is 6 hours. The storage
box serves as a charging station. Turn the
rotary switch (2) to 0 (off position) and put
the unit onto the storage box. Connect the
adapter plug to the socket at the box (8) and
then plug the adapter into the AC power out-
let. Then the LED-charging indicator (5) will
light up. Unplug the appliance before use.
How to use the main body
To connect the attachments to the body,
push them directly in. To remove them, just
pull them off the head of the unit. Make
sure that the main body switch is in the
Off position before connecting or removing
attachments. Now you can begin your mani-
cure/pedicure. You can choose between two
speeds and two directions using the rotary
switch (2).
Direct-drive with the adapter
The appliance can be used direct-drive
with the adapter when the batteries are not
charged. Use only the adapter supplied with
this manicure/pedicure set. Connect the
appliance to the adapter cord and plug the
adapter to the electrical socket for direct
use. A 30-second charge-up time is required
with usage of the direct-drive feature. This
enables the unit to run at full power.
How to use the manicure/pedicure
attachments
For better performance of the product, do
not bathe your feet before treatment. Do it
once the pedicure is completed.
Here are some suggestions on how to use
the provided attachments in order to ensure
a salon perfect manicure or pedicure:
- Large skin smoothing discs
To remove dead skin from hands and feet.
For rough skin use the rough disc (jagged
edges) (1). For smoother skin use the coarse
disc (round dots) (2). Lightly apply the disc
to rough skin areas on the soles, at the heel
and even on the hands. Move the tool in a
back and forth motion, gently exfoliating the
skin surface
- Large filing cone (3)
To smooth calluses, corns and coarse skin.
Gently apply the filing cone to the skin, mov-
ing in a back and forth motion.
- Thick point filing cone (4)
To treat the surface of thick toenails.
- Thin point filing cone (5)
To remove dead skin and treat ingrown nails.
Suggested use is to move the instrument
from the outside towards the inside of the
nail bed
- Small shaping discs
To file and sculpt the nails. For soft or fine
nails, use the fine filing disc (fine texture) (7).
For thicker and stronger nails use the coarse
disc (round dots) (6) and finish by using the
fine filing disc (7).
- Ball point filing cone (8)
To file and treat the surface of thick toenails
and fingernails. Use this attachment like the
thick point filing cone.
- Cuticle lifter (9)
Gently apply the cuticle lifter, being very
careful not to allow the tip deep under the
skin. Start on one side of the nail and work
across to the other side of the nail, then
back again.
- Cleaning brush (10)
Can be used to clean nails at the end of the
filing session. The brush can also be used to
clean away any residual cuticles and prepare
the nail for buffing.
- Soft padded buffing disc (11)
Can be used to lightly polish the nails at the
end of the manicure/pedicure treatment. The
disc can be used to smooth out the filed nails
and may add shine.
Finish the treatment by soaking your hands
in warm and soapy water, then apply your
favorite moisturizer or lotion. This will help
keep your nails hydrated and healthy.
HOW TO USE THE BUILT-IN NAIL DRYER
Connect the adapter cord to the plug located
at the side of the storage box. Plug the
adapter into the power outlet. Press the
On/Off switch located at the other side of the
storage box to turn on the dryer.
This built-in nail dryer is specifically designed
so that the box can be laid down on the table
or floor for fingernail or toenail drying. It can
also stand upright for more convenient dry-
ing of finger nails (see photo). Turn off the
dryer when your nails feel dry.
CLEANING AND MAINTENANCE
The power adapter provided with this unit
has been especially designed for this mani-
cure/pedicure set. If it is damaged, it should
be replaced with exactly the same adapter.
You can get it from your service center.
Avoid dropping the unit to prevent internal
parts from being damaged.
Always unplug the adapter before cleaning
the appliance.
Never use liquids or abrasives to clean the
main body or other parts of this appliance.
You may wipe the appliance with a damp
cloth.
Wipe the attachments with alcohol from time
to time.
ADAPTER SPECIFICATIONS:
Input: 230 V - 50 Hz
Output: 2.8 V DC 500 mA
The manufacturer reserves the right to make
changes to the technical characteristics of this
device with out prior notification of the con-
sumer.
Service life – no less than 3 years
Guarantee
Details regarding guarantee conditions can be
obtained from the dealer from whom the appli-
ance was purchased. The bill of sale or receipt
must be produced when making any claim under
the terms of this guarantee.
This product conforms to the EMC-
Requirements as laid down by the
Council Directive 89/336/EEC and
to the Low Voltage Regulation (73/23
EEC)

ENGLISH

21
2201.indd 12201.indd 1 18.07.2006 14:07:3518.07.2006 14:07:35

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Vitek VT-2201 VT an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Maniküre / Pediküre-Sets und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 6.4 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-2201 VT oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Vitek VT-2201 VT und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Vitek VT-2201 VT-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Vitek VT-2201 VT-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Vitek VT-2201 VT.

Allgemeines
Marke Vitek
Model VT-2201 VT | VT-2201(VT)
Produkte Maniküre / Pediküreset
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Lieferumfang
Nageltrockner Ja
Anzahl der Befestigungen 12
Technische Details
Laufrichtung Clockwise,Counter-clockwise
Produktfarbe Violett
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Vitek VT-2201 VT unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse