Whirlpool ADP 6333 WH Bedienungsanleitung

Whirlpool ADP 6333 WH
9.7 · 2
PDF Bedienungsanleitung
 · 8 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungWhirlpool ADP 6333 WH
EL -1-
Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Πίνακας

(ανατρέξτε στη δεξιά στήλη
για περιγραφή των
επιλογών)
ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΑΡΞΗ/ΣΥΝΕΧΙΣΗ
Πατήστε το κουμπί αυτό για έναρξη του
επιλεγμένου προγράμματος: η ένδειξη ανάβει και
σβήνει στο τέλος του προγράμματος. Εάν ανοίξει η
πόρτα στη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, ο κύκλος
διακόπτεται προσωρινά: η ένδειξη «Έναρξη»
αναβοσβήνει. Για να συνεχίσετε τον κύκλο, κλείστε
την πόρτα και πατήστε ξανά το κουμπί «Έναρξη».
ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Πατήστε το κουμπί
«Προγράμματα» (επανειλημμένα)
μέχρι να ανάψει ηένδειξη του
απαιτούμενου προγράμματος
(βλΠίνακα προγραμμάτων»
παρακάτω).
ΚΟΥΜΠΙ ΑΚΥΡΟ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
Πατήστε το κουμπί αυτό για απενεργοποίηση του πίνακα ελέγχου.
Εάν το πατήσετε όταν ένα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, το
πρόγραμμα αυτό ακυρώνεται και εκτελείται απάντληση του νερού
για 1 λεπτό.
Εάν το πατήσετε όταν το πλυντήριο πιάτων είναι
απενεργοποιημένο, εκτελείται απάντληση του υγρού που ενδέχεται
να υπάρχει στο πλυντήριο πιάτων (η διαδικασία διαρκεί 1 λεπτό).
Εάν η ένδειξη αναβοσβήνει επανειλημμένα, ανατρέξτε στη σελίδα 6
- κεφάλαιο «Τι να κάνετε εάν...».
1) Τα στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα έχουν ληφθεί με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50242 και υπό κανονικές συνθήκες (χωρίς επιλογές). Ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες. Στα προγράμματα αισθητήρα μπορεί να υπάρχουν διαφορές έως 20 λεπτών λόγω του αυτόματου συστήματος
βαθμονόμησης της συσκευής.
2) Πρόγραμμα αναφοράς για την ετικέτα στοιχείων ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τους κανονισμούς του προτύπου EN 50242. - Σημείωση για τα
ινστιτούτα δοκιμών: για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες συγκριτικών δοκιμών βάσει του προτύπου ΕΝ και άλλων δοκιμών,
απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση: «contact@whirlpool.com».
* Κατανάλωση ενέργειας σε: Κατάσταση ενεργοποίησης: 0,70 W / Κατάσταση απενεργοποίησης: 0,40 W.

Πίνακας προγραμμάτων

Απορρυ-
παντικό
Κατανάλωση
Φάση
στε-
γνώμα-
τος
P
Προγράμματα
∆ιαθέσιμες
επιλογές
Οδηγίες τοποθέτησης
Λίτρα kWh
Λεπτά
1)
1
Pre-Wash κρύο
Καθυστέρηση
Σκεύη που πρόκειται να πλυθούν
αργότερα.
4,0 0,01 14-16 ΟΧΙ
2
Fragile 40°C
Καθυστέρηση
Ελαφρώς λερωμένα, για παράδειγμα
ποτήρια και φλιτζάνια.
X 10,5 0,85 105-114
Ελαφρύ
στέγνωμα
3
Rapid 45°C
Καθυστέρηση
Ελαφρώς λερωμένα σκεύη, χωρίς
υπολείμματα τροφών που έχουν ξεραθεί.
X 11,0 0,85 30-50 ΟΧΙ
4
Eco
2)
50°C
Καθυστέρηση
Κανονικά λερωμένα σκεύη.
Βασικό πρόγραμμα, το πιο αποδοτικό
όσον αφορά τη συνδυασμένη
κατανάλωση ενέργειας και νερού.
X 12,0 1,02 155
Πλήρες
στέγνωμα
5
Intensive 65°C
Καθυστέρηση
Συνιστώμενο πρόγραμμα για πολύ
λερωμένα σκεύη, κατάλληλο ιδιαίτερα για
κατσαρόλες και τηγάνια.
X 15,0 1,60 165-175
Πλήρες
στέγνωμα

5019 300 01505

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥ ΤΟΝ ΤΟ
ΣΥΝΤΟΜΟ Ο∆ΗΓΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ!
Περιγραφή επιλογών και ενδείξεων στην οθόνη
ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΑΛΑΤΙΟΥ
Όταν ανάψει (στο τέλος του
κύκλου), πρέπει να γεμίσετε το
δοχείο αλατιού. ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ
Ο κύκλος πλύσης μπορεί να
προγραμματιστεί για έναρξη
μετά από 2, 4 ή 8 ώρες. Στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί
«Έναρξη». Το πρόγραμμα
πλύσης θα ξεκινήσει μετά
από το καθορισμένο χρονικό
διάστημα.ΕΝ∆ΕΙΞΗ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ
Όταν ανάψει (στο τέλος του
κύκλου), πρέπει να γεμίσετε τη
θήκη λαμπρυντικού.
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑ
ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ ΚΟΥΜΠΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ «ΑΚΥΡΟ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ».
ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΥΤΟ ΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ
ΚΥΚΛΟΣ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ
Η ρύθμιση αυτή παρέχει τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της
απόδοσης των κύκλων ανάλογα με τον τύπο απορρυπαντικού
που χρησιμοποιείται.
Πατήστε το κουμπί ταμπλέτας για 3 δευτερόλεπτα (μέχρι να
ανάψει η ένδειξη), εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά
συνδυαστικής δράσης σε μορφή ταμπλέτας (λαμπρυντικό,
αλάτι και απορρυπαντικό σε 1 δόση).
Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό
απορρυπαντικό
, η ένδειξη ταμπλέτας στον πίνακα ελέγχου
πρέπει να είναι σβηστή.
Σύντομος οδηγός αναφοράς

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Whirlpool ADP 6333 WH an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Spülmaschinen und wurde von 2 Personen mit einem Durchschnitt von 9.7 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Whirlpool ADP 6333 WH oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Whirlpool und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Whirlpool -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Whirlpool
ADP 6333 WH | ADP 6333 WH
Spülmaschine
8003437243998
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Design
GeräteplatzierungFreistehend
TürfarbeWeiß
SteuerungTasten
Eingebautes DisplayNein
Kabellänge1.5 m
Schlauchlänge Wasserzulauf1.5 m
Schlauchlänge Wasserablauf2 m
Bedienfeld FarbeWeiß
Leistungen
Anzahl Maßgedecke12 Maßgedecke
Geräuschpegel48 dB
Anzahl Waschprogramme5
Temperatur (max)25 °C
Zykluszeit175 min
StartzeitvorwahlJa
Einschalteverzögerung (max.)8 h
Sonstige Funktionen
TrocknungsklasseA
WaschwirkungsklasseA
Jährlicher Energieverbrauch289 kWh
Jährlicher Energieverbrauch3360 l
Ergonomie
Verstellbare FüßeNein
Anzeige bei geringem Füllstand an SalzJa
Leistung
Energieeffizienzklasse (alt)A+
Energieverbrauch pro Zyklus1.6 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus12 l
Stromstärke10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite597 mm
Tiefe590 mm
Höhe850 mm
Gewicht51000 g
Verpackungsbreite640 mm
Verpackungstiefe660 mm
Verpackungshöhe870 mm
Paketgewicht52200 g
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Whirlpool ADP 6333 WH unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.