Xblitz G450 Bedienungsanleitung

Xblitz G450
8.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 2 Seiten
Deutsch
BedienungsanleitungXblitz G450

[G450]

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL
Dziękujemy za zakup uchwytu samochodowego
XBLITZ G450. Przed użyciem należy zapoznać się
z załączoną instrukcją obsługi w celu właściwego
korzystania ze sprzętu.
XBLITZ G450 jest uchwytem samochodowym,
przeznaczonym do montażu urządzeń mobilnych,
np. telefonów komórkowych. Służy do użytkowania
telefonu w bezpieczny i wygodny sposób.
01. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
a. Uchwyt
b. Instrukcja obsługi
02. OPIS PRODUKTU
03. SPOSÓB MONTAŻU
1. Odkręć nakrętkę, a następnie ustaw kulisty
zaczep w nakrętce. Wepchnij główkę kulistego
zaczepu w tył uchwytu samochodowego.
04. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Przed rozpoczęciem jazdy należy zamontować
uchwyt samochodowy w odpowiednim miejscu
i nie obsługiwać ani nie regulować położenia
w trakcie jazdy.
2. Nie instaluj uchwytu samochodowego
w miejscu, które wpłynie na komfort jazdy.
3. Produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać
z dala od dzieci.
4. Chroń urządzenie przed kurzem, wilgocią,
płynami, gorącem, mrozem i uderzeniami, a także
przed bezpośrednim światłem słonecznym.
5. Z produktem należy obchodzić się ostrożnie.
Uszkodzenia, uderzenia lub upuszczenie produktu
spowodują jego uszkodzenie mechaniczne, które
nie podlega gwarancji.
6. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku
uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego
użytkowania lub niepoprawnej instalacji.
7. Ze względu na ciągłe ulepszenia dane
techniczne i design mogą ulec zmianie bez
uprzedniego powiadomienia.
8. W przypadku korzystania z produktu w celach
innych niż opisane, produkt może zostać
uszkodzony.
9. Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi lub
montażu produktu, należy skontaktować się
z autoryzowanym serwisem producenta.
10. Wszelkie naprawy mogą być przeprowadzone
jedynie przez autoryzowany serwis producenta.
11. Producent nie gwarantuje, że uchwyt będzie
pasował do każdego typu/ marki pojazdu.
05. SPECYFIKACJA
06. KARTA GWARANCYJNA/
REKLAMACJE

[G450]

USER'S MANUAL

EN
Thank you for purchasing the XBLITZ G450 car holder.
Before use, please read the enclosed operating
instructions for proper use of the equipment.
XBLITZ G450 is a car holder designed for mounting
mobile devices, e.g. mobile phones. It is used to use
the phone in a safe and convenient way.
01. THE SET INCLUDES
a. Car holder
b. User manual
02. PRODUCT DESCRIPTION
03. HOW TO INSTALL
1. Unscrew the nut and then position the ball
hook in the cap. Push the ball head of the ball
hook into the back of the car holder.
04. PRECAUTIONS
1. Before driving, mount the car holder in
a suitable place and do not operate or adjust
the position while driving.
2. Do not install the car holder in a place that will
aect the comfort of driving.
3. The product is not a toy. Keep away from
children.
4. Protect the device from dust, moisture, liquids,
heat, frost and knocks, as well as from direct
sunlight.
5. Handle the product with care. Striking
or dropping the product will result in mechanical
damage that is not covered by the warranty.
6. The warranty does not apply to damages
resulting from improper use or incorrect
installation.
7. Due to continuous improvements,
specifications and design are subject to change
without notice.
8. If the product is used for purposes other than
those described, the product may be damaged.
9. If there are any doubts regarding the operation
or assembly of the product, please contact the
authorized service center of the manufacturer.
10. All repairs may only be carried out by the
authorized service of the manufacturer.
11. The manufacturer does not guarantee that
the handle will match any type/ brand of the
vehicle.
Silikonowe
zaczepy
Teleskopowe
ramię
Uchwyt
mocujący
Uchwyt
podtrzymujący
telefon
Kulisty
zaczep
Zatrzask II
(dociskający)
Klips mocujący
do nawiewu
Zatrzask I
2. Najpierw dokręć nakrętkę zgodnie z ruchem
wskazówek zegara, a następnie dostosuj kąt
mocowania uchwytu.
3. Popchnij przełącznik uchwytu do góry,
aby otworzyć zatrzask.
4. Zamocuj uchwyt samochodowy w odpowiednim
miejscu w kratce wentylacyjnej. Naciśnij przełącznik
uchwytu w dół, aby zablokować zatrzask. Aby
stabilniej zamocować uchwyt, użyj także zatrzasku II.
5. Umieść telefon komórkowy w uchwycie. Przesuń
telefon w dół tak, aby ramiona mocujące stabilnie
utrzymywały telefon.
Wymiary: 104x101x86 mm
Waga: 51g
Sposób montażu: kratka wentylacyjna
Obsługiwane wielkości telefonów: 4.7 – 6.5 cala
Producent:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Os. Urocze 12
31-953 Kraków
Polska
Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją.
Warunki gwarancji można znaleźć na stronie:
https://xblitz.pl/gwarancja/
Reklamacje należy zgłaszać za pomocą
formularza reklamacyjnego znajdującego się
pod adresem: http://reklamacje.kgktrade.pl/
Szczegóły, kontakt oraz adres serwisu można
znaleźć na stronie: www.xblitz.pl
Specyfikacje i zawartość zestawu mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
Wyprodukowano w P.R.C.
Silicone
hooks
Telescopic
arm
Mounting
bracket
Spherical
hook
Hold-down
latch
Air vent mount
1st Latch
2. First, tighten the nut clockwise, and then
adjust the mounting angle of the handle.
3. Push the handle switch up to open the latch.
4. Mount the car holder in a suitable place in
the ventilation grille. Press the handle switch down
to lock the latch. To attach the holder more firmly,
use the latch II as well.
5. Place the mobile phone in the holder. Slide the
phone down so that the mounting arms hold the
phone steadily.
Phone holder
05. TECHNICAL DATA
06. GUARANTEE CARD/ COMPLAINTS
Size: 104x101x86 mm
Weight: 51g
Mounting method: Vent
Supported phone sizes: 4.7 – 6.5"
Manufacturer:
KGK Trade sp. z o.o. sp. k.
Os. Urocze 12
31-953 Cracow
Poland
The product is covered by a 24-month warranty.
The terms of the guarantee can be found at:
https://xblitz.pl/warranty/
Complaints should be reported using the
complaint form located at:
http://reklamacje.kgktrade.pl/
Details, contact and website address can be
found at: www.xblitz.pl
Specifications and contents of the kit are subject to
change without notice. We apologise for any
inconvenience.
Made in P.R.C.
c. Zaczep
d. Nakrętka
c. Hook
d. Cap

Bedienungsanleitung

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Xblitz G450 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Nicht kategorisiert und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 8.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Frage zum Xblitz G450 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Xblitz G450 und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Xblitz G450-Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Xblitz G450-Spezifikationen

Nachfolgend finden Sie die Produktspezifikationen und die manuellen Spezifikationen zu Xblitz G450.

Das Design des Gaskolbens ermöglicht eine reibungslose und präzise Höheneinstellung von 130 mm, sodass sich Ihr Display ...
Allgemeines
Marke Xblitz
Model G450 | G450
Produkte Nicht kategorisiert
EAN 5902479671444
Sprache Deutsch, Englisch
Dateityp Benutzerhandbuch (PDF)
Leistung
Eingebautes Ladegerät -
Design
Handy-Gerätetyp Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung Auto
Typ Aktive Halterung
Produktfarbe Black,Red
Material Kunststoff
Gerätemontagetyp Schraubbefestigung
Ausrichtung Senkrecht
Verpackungsdaten
Menge pro Packung 1 Stück(e)
Ergonomie
Höhenverstellung Ja
Mehr anzeigen

Häufig gestellte Fragen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Xblitz G450 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse