Zelmer 491.4 NM

Zelmer 491.4 NM Bedienungsanleitung

(1)
 • 7491-012_v01
  18
  Popychacz
  19
  Podstawa malaksera
  20
  Pojemnik malaksera
  21
  Osłona stała
  22
  Zabierak tarcz
  23
  Tarcza dwustronna do plastrów grubych i cienkich
  24
  Tarcza dwustronna do wiórek i przecierania
  Dane techniczne
  Parametry techniczne podane na tabliczce znamionowej
  wyrobu.
  Hałas urządzenia (L
  WA
  ) z:
  nasadką miksującą 89 dB/A
  trzepakiem 70 dB/A
  minimalakserem 80 dB/A
  malakserem 87 dB/A
  kruszarką do lodu 74 dB/A
  Blendery zbudowane w II klasie izolacji, nie wymagają
  uziemienia .
  Blendery ZELMER spełniają wymagania obowiązujących norm.
  Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
  Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
  – 2006/95/EC.
  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  – 2004/108/EC.
  Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
  Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
  www.zelmer.pl.
  Specykacja wyrobu
  podstawowe wyposażenie blendera
  wyposażenie dodatkowe do nabycia w hipermarketach,
  sklepach AGD i w sprzedaży wysyłkowej.
  Uruchomienie urządzenia i nastawianie
  żądanego biegu
  Z zamocowanym odpowiednim narzędziem, włóż wtyczkę
  do gniazdka i uruchom urządzenie przyciskiem (2). Żądana
  prędkość ustawiana jest w sposób płynny poprzez umiesz-
  czony powyżej regulator prędkości w zakresie biegów 1–15.
  Najwyższe obroty możemy uzyskać niezależnie od ustawio-
  nego biegu przez wciśnięcie przycisku „turbo”.
  Urządzenie pracuje tylko wtedy, gdy wciśnięty
  jest przycisk (2) lub „turbo”. Zwolnienie dowol-
  nego przycisku powoduje natychmiastowe
  wyłączenie napędu blendera.
  B
  Wskazówka
  Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
  użytkowania
  Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
  W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu
  gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.
  Producent nie odpowiada za szkody spowodowane
  zastosowaniem blendera i jego wyposażenia niezgod-
  nym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą obsługą.
  zbyt długim czasie pracy lub nadmiernym obciążeniu.
  W takim przypadku konieczne jest odłączenie urządze-
  nia od źródła zasilania. W tym celu wyciągnij wtyczkę
  z gniazdka sieciowego, następnie odczekaj przynaj-
  mniej 10 minut, aż urządzenie ostygnie. Jeżeli ochrona
  przed przegrzaniem włącza się zbyt często, skontaktuj
  się z autoryzowanym punktem serwisowym Zelmer.
  Budowa urządzenia
  1
  Napęd
  1a
  Przewód przyłączeniowy
  1b
  Spinka
  2
  Przycisk włącz/wyłącz
  3
  Przycisk „turbo”
  4
  Regulator prędkości
  ELEMENTY NASADKI MIKSUJĄCEJ
  5
  Nasadka miksująca
  6
  Nasadka miksująca metalowa
  6a
  Gumowa osłona
  7
  Pojemnik do miksowania ze skalą i pokrywką
  ELEMENTY TRZEPAKA
  8
  Przekładnia trzepaka
  9
  Trzepak
  ELEMENTY MINIMALAKSERA
  10
  Pokrywka minimalaksera z przekładnią
  11
  Nóż minimalaksera
  12
  Osłona
  13
  Pojemnik minimalaksera
  13a
  Pokrywko-podstawka antypoślizgowa
  ELEMENTY KRUSZARKI
  14
  Pojemnik kruszarki do lodu
  15
  Tarcza dwustronna kruszarki do lodu o granulacji pierw-
  szego stopnia „I” (mniejszy rozmiar
  A
  ) i drugiego stop-
  nia „II” (rozmiar większy
  B
  )
  16
  Wrzeciono
  ELEMENTY MALAKSERA
  17
  Pokrywa malaksera
  A
Zelmer 491.4 NM

Brauchen Sie Hilfe?

Anzahl der Fragen: 0

Haben Sie eine Frage zum Zelmer 491.4 NM oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je detaillierter Sie Ihr Problem und Ihre Frage angeben, desto einfacher können andere Zelmer 491.4 NM-Eigentümer Ihre Frage richtig beantworten.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Zelmer 491.4 NM an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie Mixer und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.6 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Rumänisch, Slowakisch, Ukrainisch. Haben Sie eine Frage zum Zelmer 491.4 NM oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Zelmer 491.4 NM-Spezifikationen

Allgemeines
Marke Zelmer
Model 491.4 NM
Produkte Mixer
Sprache Englisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Rumänisch, Slowakisch, Ukrainisch
Dateityp PDF
Design
Typ Pürierstab
Entfernbare Schüssel
Produktfarbe Weiß
Leistungen
Schüsselkapazität 0.5
Anzahl Geschwindigkeiten 15
Dirac-Stoß -
Eis-Crusher
Mini-Zerkleinerer
Leistung
Leistung 700

Häufig gestellte Fragen

Nachfolgend finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen zu Zelmer 491.4 NM .

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Bedienungsanleitu.ng

Auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung? Bedienungsanleitu.ng sorgt dafür, dass Sie in Windeseile die Bedienungsanleitung finden, die Sie suchen. In unserer Datenbank befinden sich mehr als 1 Million PDF Bedienungsanleitungen von über 10.000 Marken. Jeden Tag fügen wir die neuesten Bedienungsanleitungen hinzu, damit Sie jederzeit das Produkt finden, das Sie suchen. Es ist ganz einfach: Tippen Sie in der Suchleiste Markenname und Produkttyp ein und Sie können direkt die Bedienungsanleitung Ihrer Wahl gratis online einsehen.

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2020 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Website benutzen Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Erfahren Sie mehr