Zelmer JE2000 Bedienungsanleitung

Zelmer JE2000
7.1 · 1
PDF Bedienungsanleitung
 · 52 Seiten
Englisch
BedienungsanleitungZelmer JE2000
5JE2000-001_v01
one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graczne takie, jak: oznaczenia, znaki ostrze-gawcze, itp.Do mycia metalowych części zwłaszcza sita z ostrą

tarczą rozdrabniającą używaj szczotki będącej na wyposażeniu sokowirówki.Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.

Wskazówka

Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące
użytkowania
Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

W przypadku wykorzystywania go do celów biznesu gastronomicznego, warunki gwarancji zmieniają się.Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie opakowania

z wnętrza urządzenia i dokładnie umyj elementy wypo-sażenia.Po zakończeniu pracy wyjmij przewód przyłączeniowy

z gniazdka sieci.Dla ułatwienia obsługi możesz do pojemnika resztek

włożyć worek foliowy, który wraz z odpadami po zakoń-czeniu pracy sokowirówki wyrzuć do kosza.

Budowa urządzenia

1
Pokrętło regulacyjne (0, bieg I, bieg II, bieg III)
2
Napęd sokowirówki
3
Nóżki
4
Przewód przyłączeniowy
5
Kabłąk
6
Zabierak
7
Zbiornik resztek
8
Dzióbek
9
Miska
10
Sito
11
Pokrywa
12
Lej zasypowy
13
Popychacz
14
Pojemnik na sok
15
Pokrywa pojemnika z separatorem piany
16
Szczotka

Przygotowanie sokowirówki do pracy

DEMONTAŻ SOKOWIRÓWKI
Przed pierwszym użyciem rozmontuj sokowi-rówkę, umyj części mające kontakt z przetwa-rzanym produktem.
1
Sokowirówkę postaw w pobliżu gniazdka sieci na twar-dym, czystym i suchym podłożu.
2
Pociągnij kabłąk w dół tak, aby wyskoczył z wgłębień na pokrywie (z poz. 1 w poz. 2).
3
Wysuń zbiornik resztek i popychacz.
4
Zdejmij pokrywę i miskę razem z sitem. Zdemontowane części (z wyjątkiem napędu) dokładnie umyj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Pokrywę można rów-nież myć w zmywarkach do naczyń w temp. max. 60°C. Po dokładnym osuszeniu przystąp do montażu czystych elementów.
MONTAŻ SOKOWIRÓWKI
1
Załóż na napęd sokowirówki miskę tak, aby dzióbek leżał dokładnie we wgłębieniu obudowy napędu oraz aby w 4 wgłębieniach na spodzie miski znalazły się 4 występy umieszczone na górnej powierzchni napędu.
2
Załóż sito na zabierak tak, aby ▼znajdujące się na pod-stawie sitka pokryły się z wycięciami w zabieraku, dociśnij do wyczuwalnego oporu. Sprawdź czy sitko jest dobrze osa-dzone i czy łatwo się obraca.
3
Nałóż pokrywę tak, aby wypusty znajdujące się na pokry-wie znalazły się we wcięciach miski.
A
B
C

Dane techniczne

Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej wyrobu.Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy 15 minutCzas przerwy przed ponownym użytkowaniem 30 minutHałas urządzenia (L
WA
): 71 dB/AUrządzenie zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) o napięciu zgodnym z poda-nym na tabliczce znamionowej urządzenia.Sokowirówka typ JE2000 zbudowana jest w I klasie izo-lacji i jest wyposażona w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczką ze stykiem ochronnym.Wymaga podłączenia do gniazdka sieci wyposażonego w kołek ochronny.Sokowirówka spełnia wymagania odpowiednich norm.Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD)
– 2006/95/EC.
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.

Sehen Sie sich hier kostenlos das Handbuch für Zelmer JE2000 an. Dieses Handbuch fällt unter die Kategorie entsafter und wurde von 1 Personen mit einem Durchschnitt von 7.1 bewertet. Dieses Handbuch ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch. Haben Sie eine Frage zum Zelmer JE2000 oder benötigen Sie Hilfe? Stellen Sie hier Ihre Frage

Brauchen Sie Hilfe?

Haben Sie eine Frage zum Zelmer und die Antwort steht nicht im Handbuch? Stellen Sie hier Ihre Frage. Geben Sie eine klare und umfassende Beschreibung des Problems und Ihrer Frage an. Je besser Ihr Problem und Ihre Frage beschrieben sind, desto einfacher ist es für andere Zelmer -Besitzer, Ihnen eine gute Antwort zu geben.

Anzahl der Fragen: 0

Allgemeines
Zelmer
JE2000 | ZJE2000X
entsafter
5900215022376
Englisch
Benutzerhandbuch (PDF)
Merkmale
Pulpe Behälterkapazität2 l
SaftcontainerJa
Saftbehälter Inhalt0.9 l
Anzahl Geschwindigkeiten3
Rutschfeste FüßeJa
PulsfunktionNein
ProdukttypEntsafter
ProduktfarbeEdelstahl
Leistung
Leistung700 W
Verpackungsdaten
ReinigungsbürsteJa
Material
GehäusematerialEdelstahl
Mehr anzeigen

Finden Sie die Antwort auf Ihre Frage nicht im Handbuch? Vielleicht finden Sie die Antwort auf Ihre Frage in den FAQs zu Zelmer JE2000 unten.

Ist Ihre Frage nicht aufgeführt? Stellen Sie hier Ihre Frage

Keine Ergebnisse

Bedienungsanleitu.ng

© Copyright 2023 Bedienungsanleitu.ng. Alle Rechte vorbehalten.